NYHETER

Ingen utsettelse på Slottsplassen

Nå er det definitivt klart: Arbeidet på Slottsplassen i Oslo kommer i gang 21. mai. Selskabet for Oslo Byes Vel klaget på vedtaket om rehabilitering. Den klagen ble avvist av Miljøverndepartementet 16. mai.

Det skal ikke mye regn til før grusen begynner å trekke nedover Slottsbakken. Når det regner kraftig, kommer det grus i slukene i Karl Johans gate. (Foto: Anders Haakonsen)
Det skal ikke mye regn til før grusen begynner å trekke nedover Slottsbakken. Når det regner kraftig, kommer det grus i slukene i Karl Johans gate. (Foto: Anders Haakonsen)
16. mai 2013 - 15:06

Miljøverndepartementets vedtak betyr at Steen og Lund fra Drammen skal legge nytt grusdekke på plassen foran Slottet. Da oppdraget ble utlyst var også rehabilitering av Slottsbakken med som en opsjon. Slottsbakken går mellom Karl Johans gate og Slottsplassen. Den har kommunen ansvaret for. Etter utlysningen har Oslo kommune bestemt seg for å bidra med nødvendige midler så opsjonen kan utløses.

Kontraktsummen blir 51,8 millioner kroner inkludert moms.

Ved anbudsåpningen 4. april hadde Askim Entreprenør en knapp ledelse på Steen & Lund. Etter at anbudene var gjennomgått og kontrollregnet, overtok drammenserne ledelsen. Entreprenørene konkurrerte ikke bare på pris, også andre kriterier ble også tillagt vekt.

 

Pris på alle grustyper

En medvirkende årsak til at Steen & Lund fikk jobben var at Statsbygg, som er byggherre, forlangte at anbyderne måtte gi pris på tre forskjellige typer grus. Senere er en av grustypene valgt. Det betyr at prisene som anbyderne ga på de to andre grustypene ikke telte med da anbudene ble vurdert.

Grusdekket på Slottsplassen har skapt problemer i mange år. Etter langvarige eller kraftige regnbyger flommer vannet nedover mot Karl Johans gate og tar med seg store mengder grus. Det har ført til tette sluk og gitt Slottet mye arbeid. Grusen som skylles vekk, må føres tilbake. Tilstanden for Slottsplassen forverrer seg hvert år og har medført økte utgifter til vedlikehold og reparasjoner.

 

Grusen limes

Den meste nærliggende løsningen på problemet hadde vært å erstatte gruslaget med et fast dekke, men på grunn av motstand fra blant andre Riksantikvaren, har dette ikke vært aktuelt. I stedet blir det valgt en original løsning: Den gamle grusen erstattes med et nytt gruslag som limes til asfalten med et lim basert på planteolje. Asfalten under grusen blir også skiftet ut.

Det blir to nye asfaltlag. Et svart lag under og et rødt lag over. Hensikten med rødfargen er å gi asfalten samme farge som grusen, slik at plassen beholder samme farge selv om litt av grusen blir slitt bort. Før den nye asfalten legges, blir det masseutskifting ned til 35 cm dybde. Etablering av et nytt overvannssystem inngår i oppdraget.

Selskabet for Oslo Byes Vel var ikke fornøyd med denne løsningen og klaget til Miljøverndepartementet. Klagen gjaldt et vedtak som Riksantikvarens skulle ha gjort i anledning saken. Klagen ble avvist fordi Riksantikvaren ikke har gjort noe vedtak - Slottsparken ikke er vernet etter kulturminneloven.

 

Ingen fortau i Slottsbakken

Riksantikvaren har likevel vært delaktig i prosessen som planlegger. Slottet og Stasbygg har også deltatt i planleggingen.

Vedtaket i Oslo kommune om å stille opp økonomisk betyr at Slottsbakken får samme overflate som Slottsplassen.

- Fortauene på begge sider av Slottsbakken blir fjernet. Det blir ingen skiller mellom kjørevei og gangareal. Dette blir en bred, flott parkveg, sier prosjektleder Kjersti Sandvik i Statsbygg.

- Når arbeidet kommer i gang, blir hele anleggsområdet sperret av med gjerder. Ved de ni viktigste innfallsportene blir det satt opp store skilt med kart som viser hvilke stier som er åpne. Hvis det går slik vi håper og det ikke blir veldig mye nedbør som hindrer arbeidet i månedene framover, kan gjerdene fjernes i oktober eller november. Da vil det bare gjenstå grøntarbeid i randsonene neste år. Arbeidet skal være fullført innen 200 årsjubileet for grunnloven 17. mai neste år, sier Kjersti Sandvik.

 

 

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.