OLJE OG GASS

Ingen til å fylle Hydro-tomrom

LØSTE UMIULIG OPPGAVE: Hydro løste det andre oljeselskaper sa hva en umulig oppgave med utvinning av oljesonen i Troll Vest. Dette er et av de viktigste prosjektene i norsk oljehistorie.
LØSTE UMIULIG OPPGAVE: Hydro løste det andre oljeselskaper sa hva en umulig oppgave med utvinning av oljesonen i Troll Vest. Dette er et av de viktigste prosjektene i norsk oljehistorie.Bilde: Rune Meyer Amundsen/Hydro
Anders J. Steensen
24. mai 2007 - 10:33

TOTAL E&P

  • Total E&P er det utenlandske selskapet i Norge med størst reserver. Selskapet samarbeider med Statoil og Hydro i mange lisenser, både på norsk sokkel og i Vest-Afrika.
  • Total hadde driftsansvaret for Frigg.
  • Total er resultatet av sammaslåingen av selskapene Total, Fina og ELF
  • Selskapet har vært på norsk sokkel siden midten av 1960-tallet som deltager i Petronor, hvor også Hydro deltar. Petronor fikk blandt annet rettigheter i Ekofisk.


Høring og behandling

Stortingets Energi– og miljøkomité gjennomførte en høring om St.prop 60 den 8 mai. Fredag 8. juni skal saken opp i Stortinget.

– Forslaget kan svekke norsk offshoreindustri og gå ut over verdiskapingen, mener Bjørn Arne Næsgaard i Total E&P Norge.

Næsgaard påpeker at Hydro som motpart i lisensene på norsk sokkelen har vært av uvurdeling betydning for verdiskapingen i Norge.

– Hydro vil etterlate seg et stort tomrom når de forlater arenaen og slås sammen med Statoil. Hvem vil ha sterk nok organisasjon i Norge til å komme opp med alternative løsninger for utviklingen av våre oljefelt? spør Næsgaard.

Han stilte spørsmålet til en lydhør forsamlig under et åpent medlemsmøte for Norsk Idunstri Olje- og Gass-bransjen for en måned siden. Propsisjonen skal behandles i Stortinget fredag 8. juni.Hydro har vist vei med Troll

Utviklingen både på Gullfaks, Troll, Ormen Lange og andre oljefelt hvor Hydro har andeler, viser at deres motforestillinger mot de foreslåtte løsningene har hatt stor betydning for norsk økonomi.

– Hydro viste veien med Togi (Troll Oseberg Gassinjeksjon) som var den første undervannsinstallsjonen på sokkelen og bidro til å dra i gang norsk sub-sea industri. Hva skulle vi gjort uten Hydro på Troll Olje? De viste veien for nye utvinningsmetoder og har bidratt til at et felt som egentlig var erklært for umulig å utvinne, har blitt et av våre mest betynigsfulle oljefelt, understreker Næsgaard.Utfordret Statoil

– Grane er et annet eksempel for resten av verden, gjennomført på kortere tid en forutsatt og under budsjett. Ormen Lange som gjennomføres innenfor budsjett og tid er tilsvarende godt eksempel, understreker Næsgaard. Han mener at tildelingspolitikken hvor Hydro og Statoil har blitt prioritert, har ført til at øvrige operatørselskaper på sokkelen ikke har sterke nok organisasjoner til å utvikle egne konsepter som kan vinne frem i diskusjonen i lisensene når utbyggingsløsninger skal bestemmes.

– Hydro hadde ressurser og utfordret Statoil på vesentlige punkter. Det blir en stor oppgave å motivere andre oljeselskaper til å utfordre det nye StatoilHydro og ta operatøroppgaver på norsk sokkel. Hvem skal bli målestokken på om feltene drives mest mulig effektivt når det er en stor aktør? Myndighetene må gå inn for å skifte operarører på felt for å kunne få reelle altarnativer på sokkelen sier, Næsgaard.Brende reagerer på arrogansen

– Det regjeringen har lagt frem i St.prop. 60 sikrer ikke mangfoldet på norsk sokkel. Eierforholdene i produksjonslisensene endres ikke, og ingen operatørskap endres. Forslaget innebærer en monopolisering av norsk oljevirksomhet og sikrer ikke mangfoldet, sier Børge Brende i Miljø- og energikomiteen (H).

Han etterlyser tiltak som kan bidra til at det finnes alternativer til et sterkt statlig oljeselskap. – Jeg er forbauset over måten hele prosessen er gjennomført på. Normalt foregår dette, som har så stor betydning for det norske samfunnet, ved et bredt politisk forlik i Stortinget. Slik har vi det i pensjonsspørsmålet, i utenrikspolitikken, i forsvarspolitikken og slik har det vært i olje og energipolitikken. Gjennom flertallsregjeringen er Storitinget fullstendig overkjørt. Alle tidligere vedtak om tre store norske olje miljøer er kastet til side. Mangfoldet er borte - monopolet innføres. Det er realiteteten, sier han.

– Det er fullstendig uakseptabelt at denne kraftige overkjøringen av vedtatt norsk oljepolitikk fremlegges på statsministerens halvårlige oppsummering for pressen, uten at Stortinget er orientert, sier Brende.

Les mer om: