OLJE OG GASS

Ingen styrking av Ptil

Petroleumstilsynet får ikke mer penger fra statsbudsjettet.
Petroleumstilsynet får ikke mer penger fra statsbudsjettet. Bilde: Maiken Ree

Petroleumstilsynet (Ptil) har lenge slitt med å prioritere ressursene i forhold til arbeidsmengden tilsynsorganet står overfor. De har flere ganger bedt myndighetene om økt bevilgning, senest i et brev som ble sendt i fjor høst.

Tilsynsorganet blir bevilget 213.800.000 millioner kroner fra neste års statsbdusjett, mot 209.380.000 i fjorårets budsjett.

Ptil er bekymret for sikkerheten på sokkelen, og mener de manglende ressursene kan true organets mulighet til å holde et forsvarlig nivå på myndighetsutøvelsen.

90 uhell og ulykker i sommermånedene

Høyt aktivitetsnivå

Aktivitetsnivået i norsk petroleumsindustri har ifølge Ptil aldri vært høyere , og Ptil har tilsynsoppgaver i forhold til 57 felt i drift med 73 faste innretninger og 12 felt under utbygging.

I tillegg kommer 23 flyttbare innretninger, mer enn 12.000 kilometer havbunnsrørledninger, 9 landanlegg og 35.000 arbeidstakere.

Ptil vil ha mer makt

Må prioritere

Ptil er underlagt Arbeidsdepartementet, som tidligere har sagt til Teknisk Ukeblad at Ptil har tilstrekkelige ressurser til å sikre et forsvarlig tilsyn med petroleumsindustrien.

Ifølge pressetalskvinne i Ptil, Inger Anda, må de bortprioritere tilsynsoppgaver som følge av manglende ressurser.

– Vi må prioritere oppgavene i forhold til de ressursene vi har, sier Anda.

Hun ønsker ikke å kommentere statsbudsjettets bevilgninger.

LO-forbund slår alarm: <br/> Grådighet og konflikt truer sikkerheten på sokkelen

Petoro får mer

Regjeringen velger, på den andre siden, å styrke statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, Petoro. Staten eier, gjennom Petoro, en tredjedel av gjenværende petroleumsressurser på norsk sokkel.

Regjeringen foreslår gjennom statsbudsjettet å bevilge et driftsbudsjett på 281,2 millioner kroner i 2012. Det er en økning på 17,2 millioner kroner fra tidligere.

Satser på modne felt

– Det er viktig å styrke Petoros kompetanse slik at selskapet kan ivareta sin oppfølgerrolle på best mulig måte, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

– En melding for fremtiden

En styrking av Petoro har lenge vært etterlengtet, og i sommerens petroleumsmelding varslet OED en styrking av statens eget oljeselskap.

Petoro arbeider aktivt for å sette i gang tiltak på eksisterende felt som kan sikre utvinning av reservene og eventuelt øke utvinningsgraden. Også i petroleumsmeldingen understrekes det at Petoro skal arbeide med oppfølgingen av moden felt.

De største investeringene for Petoro i 2012 vil være på Troll, Gullfaks, Oseberg og Åsgard.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.