Ingen støtte til bedrifter med fjernvarme? – Vi er glemt igjen

– Rimelig konkurransevridende ikke å gi støtte til fjernvarme, mener Norsk Fjernvarme.

Ingen støtte til bedrifter med fjernvarme? – Vi er glemt igjen
I byene har mange bedrifter og næringsbygg fjernvarme. Den nye støtteordningen fra staten sier foreløpig ingenting om støtte til bedrifter med fjernvarme. Bilde: Hafslund

– Det virker som vi er glemt — igjen.