POSITIV TEST: Snart skal gass strømme til Melkøya for prosessering og utskiping. Første produksjonsbrønn ute i havet er nå testet og klargjort. (Bilde: Anders J. Steensen)

Ingen Snøhvit-olje

Det har lekket ut at det er de to utenlandske rettighetshaverne i Snøhvit som ikke ville videreføre planene om oljeutvinning fra Snøhvit.

Staten-ja

Både Statoil og Petoro ville gjennomføre utbyggingen.

Dermed blir rundt 50 millioner fat olje værende igjen i reservoaret. Det tilsvarer verdier for ca 16 milliarder kroner etter dagens oljepris.

Hydro-nei

Da Snøhvit i sin tid ble vedtatt utbygd, ble det kun gitt tillatelse til gassutvinning.

Hydro, som hadde fått i oppdrag å vurdere mulig utvinning av oljesonen, fant at det ikke var lønnsomt, og trakk seg ut av hele prosjektet på et tidligere tidspunkt.

Uforsvarlig

– En utbygging av oljesonen ville også ha krevd at det måtte inngås bindende leverandørforpliktelser så tidlig som i løpet av inneværende år, og før det tekniske grunnlaget for en utbygging ville ha vært på plass, sier Geir Pettersen.- I dagens opphetede leverandørmarked ville det vært uforsvarlig, og ført til større usikkerhet rundt de reelle utbyggingskostnadene, sier Pettersen.

Han er direktør for Statoils resultatområde Tromsøflaket, som omfatter Snøhvit.