FORUM

Ingen skam å snu

4. des. 2007 - 11:37

MILJØ: Dagens Næringsliv skrev mandag 5. november om hvilken vanvittig situasjon NorFraKalk har havnet i med den nye klimakvoteloven. Statssekretær Heidi Sørensen skyver Stortinget foran regjeringen og henviser til at saken var kjent under behandlingen i Stortinget. Ja heldigvis ble den omtalt av noen representanter fra opposisjonen. Det hun ikke nevner er at regjeringen ikke har opplyst for Stortinget at NorFraKalk er den eneste bedriften i Norge som rammes av reglene for nyetableringer. Stortinget fikk en liste som ikke skiller mellom vårt tilfelle og utvidelser hos en rekke eksisterende bedrifter.

Sørensen krisemaksimerer med å hevde feilaktig at alternativet er å endre hele systemet til et auksjonssystem for kvotene, noe næringslivet har gått mot. Vi har aldri sagt noe slikt og ønsker ikke det, vi ønsker en marginal justering i loven. En justering som gjør det mulig å tilfredsstille regelverket i EU når det gjelder likebehandling av eksisterende industri slik EU definerer det.

Bedriften faller mellom to stoler i reglene. De aller fleste lover som endrer tidligere lover, har overgangsbestemmelser for å hindre slike grove diskrimineringer. «Alle» unntatt regjeringen har sett på disse nye reglene som en premiss før investeringsbeslutninger og ikke som en overraskende ekstraskatt for dem som har tatt sin beslutning etter de reglene som gjaldt da (og som i dette tilfellet gjelder ut året)

Konsekvensen av regjeringens klimapolitikk blir ikke bare et dårligere klima, men også bråstopp for ny industrivirksomhet i distriktet. Vi kan ikke forstå at regjeringspartiene med Arbeiderpartiet i spissen kan akseptere at industri basert på den beste tilgjengelige miljøteknologien, må flyttes til utlandet. NorFraKalk henter ut kalkstein fra Tromsdalen i Verdal. Hvis vi ikke får samme vilkår som våre konkurrenter, vil produksjonen måtte flyttes til f.eks. Sverige eller Finland der klimareglene er for nyetableringer. Ubehandlet råvare har 44 prosent større tonnasje enn ferdig brentkalk (180 000 tonn!), noe som gir helt unødvendige CO 2-utslipp fra transporten pga. korttenkt regelverk.

Alternativt vil denne produksjonen bli overtatt av gamle fabrikker i våre naboland fordi det ikke er regningsvarende å etablere nyanlegg der som på Verdal. Det vil innebære økte CO 2-utslipp tilsvarende ca. 80 000 tonn sammenlignet med å utvikle ny prosessindustri i Norge.

Vi har stolt på at regjeringen ville følge en god miljø-, distrikts og næringspolitikk slik den bl.a. har vært uttrykt i dagens regler for klimakvoter. Det er svært sjelden at det etableres ny prosessindustri i Distrikts-Norge. Det er faktisk så sjelden at vi er den eneste fabrikken som blir skadelidende av disse «miljøreglene» som også vil skade miljøet. Trodde regjeringen virkelig at ingen ville bli skadelidende, eller er dette et nytt signal fra Arbeiderpartiet om at ny industri får finne seg andre land å etablere seg i? Det er ingen skam å snu. Gjør de små justeringene i kvoteloven som er nødvendig for at loven ikke skal være skadelig for klimaet eller nyetablering av industri i Norge.

Sten Solum

Daglig leder

NorFraKalk

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.