OLJE OG GASS

Ingen penger til oljeforskning

Bilde: Tormod Haugstad
Anders J. Steensen
26. jan. 2009 - 14:10

– Vi har vært i Stortingskomiteene, i departemene og snakket med tsortingsgruppene om behovene for økt satsing på oljeforskningen. Dessverre har vi ikke vunnet fram, sier Rolf Hestenes.

Ber Helge Lund besinne seg

Ville ta igjen det tapte

Norsk Industri har ivret for at bevilgningene til Petromaks og Demo 2000 programmene som går i regi av Norges Forskningsråd, skulle få tilført de midlene de mistet i 2008 og 2009 budsjettene. Totalt har de bedt 200 millioner kroner.

– På grunn av utilfredsstillende bevilgninger fra regjringen til forskningsprogrammene Petromaks og Demo 2000 har de lånt rundt 100 millioner fra Forskningsrådet for å kunne gjøre nye utlysninger og føre programmene videre. Derfor ba vi om 200 millioner kroner, dels for å tilbakebetale lån, dels for å styrke programmene, forteller Hestenes.Presset situasjon

Norsk Industri mener at situasjonen for leverandørindustrien innen olje og gass er svært vanskelig. Årsaken er at oljeselskapene går ut for å presse prisene ned fra leverandørene.

– Situasjonen er den at flere både oljeselskaper og leverandørbedrifter kutter sterkt i midlene til forskning og utvikling, samtidig som det ikke fylles etter med statlige midler. Dermed er det mindre igjen til nødvendig kompetanseheving og styrking av norsk konkurranseevne, sier Hestenes.Må revurdere samarbeid

– Under forrige krise med lave oljepriser gjorde regjeringen det motsatte. Da samarbeidet de med oljeindustrien og fikk etablert Demo 2000. Et utviklingsprogram som har vakt internasjonal oppsikt, og som har gjort at vi nå er etablert som en av verdens ledende teknologileverandører hos oljeselskaper. Jeg trodde at en viktig del i en slik krisepakke ville være å styrke industrien konkurranseevne, men i dette tilfelle er leverandørene til oljeindustrien utelatt, forteller Hestenes.

– Vi må derfor sette oss ned i samarbeidsorganene Konkraft og OG21 om veien videre, sier han.