OLJE OG GASS

Ingen oljepris i år fra OD

INGEN PRISUTDELING: Oljedirektør Bente Nylad og hennes stab fant ingen verdige kandidater for årets IOR-pris.
INGEN PRISUTDELING: Oljedirektør Bente Nylad og hennes stab fant ingen verdige kandidater for årets IOR-pris. Bilde: Ole K. HElgesen
Anders J. Steensen
17. juni 2009 - 11:46

IOR-prisen

Oljedirektoratets pris for økt oljeutvinning, IOR-prisen, ble første gang tildelt i 1998. (IOR er en forkortelse for Improved Oil Recovery). Den har vært utdelt ni ganger som en anerkjennelse for kreativitet, standhaftighet og risikovilje når det gjelder å ta i bruk metoder og teknologi som kan øke utvinningen utover det som kan forventes med de insentivene som eksisterer.Tidligere prisvinnere:  • 1998: Norsk Hydro. Troll oljefelt
  • 1999: Saga Petroleum. Skum/såpe brukt på Snorre
  • 2000: Phillips Petroleum. Tiltak for økt oljeutvinning på Ekofisk
  • 2001: Statoil og Egil Sunde. Bakteriebruk på Norne
  • 2002: Ingen
  • 2003: BP. Life of Field Seismic
  • 2004: Gullfaks. Prosjektbeslutninger om avansert boring og vannbehandling
  • 2005: Arne Skauge Center of Improved Petroleum Research, CIPR. Forskning fra lab til pilot og feltimplementering
  • 2006: Halliburton og Baker Hughes. Bore- og brønnløsninger
  • 2007: Talisman. Gjenåpning av Yme


Oljedirektoratet fant ingen verdig kandidat til IOR-prisen for 2008.

Prisen tildeles felt, selskap eller individer som utviser mot, vilje og evne til å øke utvinningen utover lovpålagte forventninger, skriver OD i en pressemelding

IOR står for Increased Oil recovery - eller økt oljeutvinning.

Ingeh ekstraordinære tiltak

I fjor arbeidet oljeselskapene for å øke oljeutvinningen fra feltene på norsk sokkel for å opprettholde produksjonen i forhold til allerede godkjente planer.

Det ble ikke vedtatt eller gjennomført vesentlige tiltak som førte til økt produksjon utover dette og som møtte kriteriene til ODs pris.

Dette har skjedd et år tidligere, i 2002. Etter det så vi klare forbedringer og hadde flere verdige kandidater året etter.Mye å hente

Mer enn halvparten av oljen kan bli liggende igjen i undergrunnen etter planlagt feltavslutning.

Verdiskapingen kan bli enorm dersom vi greier å få ut mer av dette volumet.

I 2005 satte myndighetene et mål om en reservevekst på 5 milliarder fat olje (800 millioner Sm 3) innen 2015.

De siste par årene har reserveveksten vært betydelig lavere enn forventet.Kortsiktige

Det ser ut til at trenden blant oljeselskapene er å prioritere kortsiktige tiltak for å øke produksjonen fra dag til dag og for å øke neste års produksjon.

Til tross for at oljeprisen var svært høy til langt ut i 2008, ble det ikke satt i verk tiltak med et mer langsiktig produksjonsperspektiv.Mangler vilje

OD savner viljen til å investere for framtiden, med bevisst satsing på forskning, teknologiutvikling, pilotprosjekter og vilje til å ta i bruk nye metoder på feltene.

Det var denne typen satsing som skapte store tilleggsvolumer fra feltene på norsk sokkel på 1980- og 1990-tallet.

– Vi er kjent med at flere av oljeselskapene på norsk sokkel arbeider med planer og prosjekter som på sikt kan gi gode resultater, men vi savner viljen til å ta beslutninger og sette planene ut i livet. Slik det er nå, blir altfor mange gode prosjekter utsatt. Dette kan blant annet medføre at tidskritiske lønnsomme ressurser går tapt. Særlig for de store feltene er det viktig at beslutninger om økt utvinning fattes de nærmeste årene.Ingen gode kandidater

IOR-prisen er strategisk viktig for å synliggjøre myndighetenes fokus på økt oljeutvinning og verdiskaping fra norsk sokkel.

Flere kandidater har vært vurdert, men i 2008 var det ingen som oppfylte kriteriene for prisen.Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.