MOTOR

Ingen NOx-krav ved Oslo Havn

VIL IKKE RENSE: Color Line ser ikke økonomi i å NOx-rense når de ligger i havn.
VIL IKKE RENSE: Color Line ser ikke økonomi i å NOx-rense når de ligger i havn.

NOx-rensing fra skip

  • Etter økt internasjonal oppmerksomhet rundt miljøskadelige utslipp fra skip verden over, ble firmaet Yarwil AS etablert i 2007 – et joint venture-selskap mellom Yara International og Wilhelmsen Maritime Services.
  • Selskapet tilbyr komplette løsninger for rensing av NOx fra skipsmotorer. Teknologien er basert på Selektiv Katalytisk Reduksjon (SCR) med bruk av Urea, og fjerner opptil 90 prosent av NOx-utslippene.
  • De nye IMO-reglene (MEPC-58) krever en reduksjon av NOx-utslipp fra skip på 20 prosent i 2011 og 80 prosent i 2016. Den eneste kjente teknologi for å oppnå 80 prosent reduksjon av NOx-utslippene er å benytte SCR-teknologi.
  • Reduserte NOx-utslipp er hovedmålet med Miljøavtalen om NOx og Næringslivets NOx-fond. Fondet er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak.
  • Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene. NOx-fondet er stiftet av 14 samarbeidende næringsorganisasjoner.

Kilder: Bellona, Yara, NHO.

Miljømyndighetene i København har i flere år krevd at ferjer og skip som legger til den nye DFDS-terminalen skal rense for NO x.

Ingen krav i Oslo

Oslo Havn har ikke det samme kravet. Det bekrefter kommunikasjonssjef Gert Jakobsen i DFDS overfor Teknisk Ukeblad.

– I Oslo finnes ikke disse kravene, men vi har faktisk ikke vært klar over at båtene våre ikke renser for NO x her. Det vil vi starte med straks, sier Jakobsen.

Da det ble besluttet å bygge den nye anløpsterminalen i København for noen år tilbake, innførte de danske miljømyndighetene krav om NO x-rensing.Skadelig TAR AFFÆRE: Kommunikasjonssjef Gert Jakobsen i DFDS sier at de vil begynne med NOx-rensing umiddelbart.

Skadelig

– Begrunnelsen gjaldt spesifikt den nye havnen som også benyttes av en rekke andre ferjeselskap. Årsaken er ifølge myndighetene at det skulle etableres et nytt boligområde i nærheten av den nye terminalen. Da ville det ha vært skadelig med NO x-utslipp, sier Jakobsen.

DFDS bruker ureabasert teknologi for å rense NO x fra motorene.

Ureaprisen har blitt vesentlig dyrere, men Jakobsen benekter at dette har noe med NO x-rutinene å gjøre.

– Nei, absolutt ikke. Men at vi ikke har brukt NO x-rensing i Oslo er noe vi tar selvkritikk for. Derfor setter vi i gang dette umiddelbart også her, sier Jakobsen.– Ikke lønnsomt

Color Line forholder seg til de gjeldende kravene og vil fortsette å seile uten å bruke NO x-rensing i de respektive havnene.

– Vi renser ikke for NO x på båtene våre ved noen av de havnene vi bruker fordi det ikke er krav om dette, sier prosjektdirektør i Color Line, Jan Helge Pile.

Han nevner insentivordningene som finnes for rederier som vil rense for NO x.

– Jeg vet om slike ordninger som gjør at man får billigere havneavgifter. Men dette gjelder ikke for de havnene vi bruker, med unntak av Strømstad i Sverige. Etter det jeg kjenner til, ligger vi for kort tid i denne havnen til at vi får en tilstrekkelig økonomisk gevinst ved å bruke NO x-rensing, sier Pile.– Forkastelig

Hallgeir Langeland (SV) i transportkomiteen på Stortinget, mener regelverket om NO x-rensing fra skip må diskuteres.

– Det er nødvendig at dette regelverket vurderes nøye i regjeringen. Det må også gis klar beskjed om dette til havnestyrene, sier Langeland.

Han synes Color Line viser en slett holdning i forhold til å ivareta miljøet.

– Jeg må gi honnør til DFDS for at de setter i gang NO x-rensing på skipene sine i Oslo havn. Det er forkastelig at Color Line ikke gjør det samme. De tenker kynisk økonomi og bryr seg ikke om de internasjonale miljøforpliktelsene Norge har bundet seg til, sier Hallgeir Langeland.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.