BYGG

- Ingen leire, ingen skred

Leif Hamnes, Mona StrandeLeif Hamnes, Mona Strande
28. mars 2008 - 13:21

I 2005 ba beredskapslederen i Ålesund kommune tre etater om å lage en rapport om rasfaren i Ålesunds boligområder, etter raset ved Hatlestad terrasse i Bergen i september samme år.

Rapporten skulle ta for seg eventuelle konsekvenser ved ekstremt store nedbørsmengder, og hadde derfor fokus på steinsprang, leirras og jordgrunn. Ras i fast fjell ble ikke vurdert.

Undersøkelser unødvendig

I rapporten kommer det frem at det ikke finnes geologiske kart som vurderer grunnforholdene i Ålesund kommune. Det står også at fylkesgeologen har vurdert det dit hen at behovet ikke er "spesielt stort", og at utarbeiding av et slikt kart ville være omfattende og dyrt.

– Vi vurderer det foreløpig ikke som nødvendig å foreta grunnundersøkelser i eksisterende boligområder, heter det i rapporten.

Likevel står det videre at alle fjellskråninger i Ålesund er vist som potensielle fareområder på NGUs skredkart.

– Dette er sannsynligvis basert på en generell vurdering om at skråninger brattere enn 30 grader kan utløse skred, heter det i rapporten.

Fryktet ikke skred

De tekniske etatene vurderer grunnforholdene i kommunen som gode "ut ifra fylkesgeologens utsagn og egne erfaringer", og beskriver grunnforholdene som "lite leire og gjennomgående god byggegrunn".

Fra kommunens hold var rett og slett ikke denne type skred regnet som en risikofaktor i forkant av ulykken.

– Det ble gjennomført en overfladisk risikovurdering i etterkant av leirraset i Bergen i 2005. Vi har ikke opplevd slike situasjoner i Ålesund tidligere, vi har ikke leirgrunn i området. Vi vurderte ikke slike ras som et problem. I risikovurderingen gikk advarslene heller i retning av steinsprang i et par utsatte områder, sier Ålesunds plan- og bygningssjef, Lars Vartdal, til TU.no.

Full geologisk gjennomgang

Etter rastragedien varsler Vartdal at det vil bli satt i gang en bred gjennomgang av de geologiske forholdene i kommunen.

– Det må det bli, etter en hendelse av denne størrelsen. Ordføreren vil nå sette ned en arbeidsgruppe som vil jobbe for å få undersøkt grunnforholdene i kommunens boområder i bred skala, sier han.

Steinparti kan rase

Fylkesgeolog Einar Anda vurderte i går den umiddelbare rasfaren rundt ulykkesstedet.

– Det er liten rasfare der nå. Men under eventuelt rivningsarbeid må det tas hensyn til et gjenhengende steinparti på skredets østlige side. Dette vil i alle tilfelle ikke ramme noen av blokkene rundt, sier han til TU.no.

Han har ikke gjort seg noen vurderinger om skredfare ved andre områder i og rundt Aalesund foreløpig.

– Min oppgave har så langt kun vært å vurdere sikkerheten i forbindelse med redningsarbeidet. Det er naturlig å tenke seg at det vil bli en slik kartlegging etter hvert, men disse vurderingene ligger fram i tid, sier Anda.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.