Ingen IT-utemedaljer til Norge

Norske IT-sjefer venter med å sette ut IT-tjenester. (Bilde: itstock)
UNDERSØKER:Sjefskonsulent Robert Gjetsund i Accenture Norge har vært med på selskapets årlige undersøkelse om bruken av outsourcing i her i landet. Foto: Accenture (Bilde: Fotograf:Accenture)
MER OG MINDRE:I det offentlige er mange virksomheter er storbrukere av outsourcing i forhold til privat sektor, men samtidig er den totale bruken svært lav der over tre fjerdedeler har satt bort lite eller ingenting.
VET IKKE:I Norge har nesten en fjerdedel av selskapene ingen formening om hva de kan forvente av outsourcing innen sin bransje
JUMBO:Norge, men også Sverige ligger langt etter Finlang og Danmark på bruken av outsourcing

Ifølge konsulentselskapet Accenture henger Norge og Sverige langt etter både Finland og Danmark når det gjelder outsourcing.

Her i landet er det bare en tredjedel av selskapene med mer enn 400 ansatte som setter ut tjenester i større grad.

I Sverige er interessen litt høyere. Private selskaper setter ut mer tjenester enn det offentlige, men det er få som bruker det mye.

Tale og tanke

Accenture gjør hvert år en nordisk undersøkelse på dette området og selv om den norske bruken av outsourcing er lav i forhold til de andre nordiske landene, er interessen høy.

Det er spesielt utsetting av tjenester til lavkostland som fanger norske lederes interesse.

En av tre norske toppledere foretrekker lavkostland som India, såkalt offshoring, for å redusere IT-kostndene.

Saueflokk

– Dette er en global trend som vil tvinge seg frem også i Norge og som bekreftes av årets undersøkelse, sier sjefskonsulent Robert Gjetsund i Accenture Norge.

Undersøkelsen er basert på intervjuer med 416 beslutningstakere i store virksomheter i de nordiske landene hvor 75 var norske.

Mer enn støttefunksjoner

Det er bedriftsinterne tjenester som lønn, regnskap og personal, som lederne forventer vil vokse raskest, men de tror også utsetting av kjerneprosesser, som utsetting av selve produksjonen, vil øke.

Mange har fått øynene opp for at det kan være mye å tjene på utsetting av hele forretningsområder til selskaper med spesialkompetanse, men utfordringen er å sette dette ut i livet.

Ikke bare kostnader

Tidligere var reduksjon av kostnader og tilgang på spisskompetanse ledernes viktige begrunnelser for outsourcing. I år har fokus på bedriftens kjernevirksomhet blitt det viktigste momentet. I tillegg er de opptatt av fleksibilitet hos tjenesteleverandøren og de er ikke så opptatt av hvor tjenestene utføres så lenge kvaliteten og prisen er riktig. De vil ha både kvalitet og lave priser.

– Det betyr at det er opp til tjenesteleverandørene å sette sammen tilbud hvor en større del av leveransen utføres av underleverandører i lavkostland, sier Gjetsund.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå