Ingen framtid for forskning

Ingen framtid for forskning
SKUFFET: Marianne Harg, president i Tekna, sier at regjeringen svikter forskningen i statsbudsjettet for neste år. Bilde: Maria Amelie

Marianne Harg sier at årets statsbudsjett mangler framtidstenking når det gjelder norsk teknologiforskning.

– Fra tidligere tider med finanskrise har man erfart at forskning og teknologiutvikling ryker når bedrifter må kutte kostnader. Derfor bør støtten til forskning og teknologiutvikling økes. Det er uforståelig at regjeringen ikke ser dette, med den analysen de gir av framtidsutsiktene for norsk og internasjonal økonomi, sier Harg.

Les også: – Næringslivsforskningen kommer svakt ut

SINTEF: SINTEF er kritisk

Alt om statsbudsjettet: www.tu.no/statsbudsjettet

Ingen framtid

Harg sier at budsjettet som helhet er bra, men hun er bekymret for om de midlene man har til rådighet blir brukt godt nok for framtiden.

– Den frie forskningen har fått 100 millioner kroner. Det er positivt at det satses på initiativer fra forskning. Men siden forskningsfondet legges ned og forskning skal finansieres over årlige statsbudsjett, blir det å tenke langsiktig nok en kjempeutfordring, sier Harg til Teknisk Ukeblad.

Ifølge Harg blir det vanskeligere å rekruttere unge til å satse på forskning som følge av mangel på forutsigbarhet i forskningspolitikken.

Les også: Avvikler forskningsfondet og – Forskningsfondet legges ned

Mangler langsiktighet

Knut Aarbakke, leder i Akademikerne reagerer også sterkt på at regjeringen nedprioriterer forskning i statsbudsjettet.

– Mens kriserammede land rundt oss satser på forskning og utdanning, velger oljerike Norge å frata norsk forskning den langsiktige finansieringen. Renterisiko er erstattet av politisk risiko. Det er temmelig hårreisende og lite framtidsrettet, mener Aarbakke i en pressemelding.

Han ønsker at regjeringen skal satse på forskning og utvikling som kan bidra til å skape arbeidsplasser og vekstnæringer i framtiden.

– Vi har svært vanskelig for å få øye på regjeringens vilje til å satse på framtiden, sier Aarbakke.

Ingen visjon

Forskningsforbundet sier at statsbudsjett for 2012 nesten gir nullvekst for forskning og høyere utdanning.

– Regjeringen er uten vilje til å satse på forskning og kompetanse, sier Forskerforbundets leder Bjarne Hodne.

Regjeringen svikter for andre året på rad målet i Soria Moria-erklæringen om å øke forskningsinnsatsen.

– Utfordringene som Norge står overfor kan bare løses ved å satse på forskning og kompetanse. Det er derfor svært skuffende at Regjeringen innenfor rammene av et stramt budsjett ikke vil investere i kunnskap, sier Hodne.

Les også: Skuffet over manglende studieplasser

Les alle våre saker om statsbudsjettet på vår temaside