ARBEIDSLIV

Ingen forbedring

Ingen forbedringer har skjedd innen materialkrav og valg av materialer til inventar for sykehus, sykehjem og omsorgsboliger de siste 20 årene. Heller ikke til sengeutrustning. Dersom dette ikke kompenseres med andre tiltak som eksempelvis sprinkling, er situasjonen utilfredsstillende. Dette sa administrerende direktør Kjell Schmidt Pedersen ved Norges branntekniske laboratorium, Sintef, under Brannvernkonferansen 2001. Han mener personalets muligheter for innsats er noe forbedret, men mye mangler på instruks- og treningssiden.

Røykspredning

Åpne dører er hovedsynderen for røykspredning til rommene via korridor. Intet har skjedd på dette området. Schmidt Pedersen poengterer at nå må noe gjøres her, kanskje krav om selvlukkermekanisme.

Han viser til brannen ved Bergseng bo- og servicesenter i Harstad i år. Her var byggeforskriftene fra 1978 fulgt. Brannen startet på kjøkkenet i første etasje. Døren stod oppe under hele brannforløpet, og dermed ble korridoren fylt med røyk. Selv om brannvesenet slukket brannen raskt, fant røykdykkere tre omkomne.

Benyttes spesielt brennbare tekstiler, kan situasjonen bli kritisk allerede tre minutter etter at en seng er antent. Slike tekstiler er svært utbredt i sykehus og på sykehjem.

Ved brannen på Hovseterhjemmet i fjor sørget en åpen dør for å spre røyken til korridor og andre rom med åpne dører. Rom med lukkede dører var røykfrie.

Dersom personalet skal kunne slokke en brann, må de være i rommet hvor brannen startet innen tre minutter. Derfor må brannalarmanlegget ha røykdetektorer.

Et sprinkleranlegg kan stoppe en startbrann. Personalet kan da konsentrere seg om evakuering av pasienter. Men med åpen dør til korridoren, vil et sprinkleranlegg øke røykutviklingen og redusere evakueringsmuligheten, sier Kjell Schmidt Pedersen.

Les mer om: