FORSVAR

Ingen fasit for Kvikk

Rapporten Stami offentliggjorde onsdag, tar for seg eksponeringene fedrene var utsatt for om bord, spesielt radiofrekvent stråling. Også helseskader blant barna og dagens kunnskapsstatus om årsaken til misdannelser og helseeffekter av radiofrekvente felt, er tatt opp i undersøkelsen som Stami har foretatt.

I forhold til Sjøforsvarets konklusjon fra 1998, er rapporten fra Stami noe mer positiv, sett med Kvikk-ofrenes øyne. Sjøforsvaret avviste nærmest enhver mulig sammenheng mellom misdannelser hos barn til fedre som hadde tjenestegjort på fartøyet. "Statistisk opphopning", var en av mulige forklaringer. Denne bortforklaringen benyttes ikke lenger.Dermed kan foreldrene fortsette sin kamp for å plassere ansvaret. Mer forsking må til.

– Selv om eksponering for radiofrekvent stråling er høy og det er overhyppighet av bestemte misdannelser hos disse barna, kan vi ikke konkludere med at det er en sammenheng. Til det er kunnskapsgrunnlaget er for svakt. Vi vet for lite om hva fars eksponering kan føre til av skader hos barn, sier overlege Petter Kristensen, som har ledet Stamis arbeid med rapporten.

Videre

– Vi er kommet et stykke videre, fra en ekskluderende konklusjon til en ikke-positiv konklusjon. Med en del forbehold kan rapporten være et godt fundament for videre arbeid, sier Trond Kathenes i Interessegruppen for tidligere KNM Kvikk-personell.

Han er ikke fornøyd med at Stami har unnlatt å se nærmere på hvor i fartøyet ulike personer har tjenestegjort. Ifølge Kathenes blir hyppigheten av misdannelser fordoblet dersom en tar hensyn til at halvparten av mannskapet i liten grad ble utsatt for stråling. Kristensen påpeker imidlertid at dette likevel ikke ville ha endret Stamis konklusjon, nettopp fordi kunnskapen om årsaken til misdannelser er for dårlig.

Av totalt 85 fødsler i 14 familier hadde 17 barn misdannelser eller helseskader. Barna har svært forskjellige helseskader. Rapporten slår fast at forekomsten av klumpfot er om lag 20 ganger større enn forventet ut fra befolkningen for øvrig.

KNM Kvikk var en missiltorpedobåt som ble opphugd i 1996. I perioden 1987-96 hadde fartøyet en ekstra kraftig radiosender av typen Scanti HF 2-30 mHz ombord. Fordi flere av mannskapet oppdaget at de hadde fått barn med misdannelser, gjennomførte Sjøforsvarets forsyningstjeneste en undersøkelse av mulig sammenheng mellom høyfrekvente elektromagnetiske felt og medfødte misdannelser. Rapporten fra denne undersøkelsen ble offentliggjort i februar 1998. Foreldrene ønsket imidlertid ytterligere undersøkelser, og det resulterte i rapporten som Stami nå har lagt frem.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.