INDUSTRI

Ingen energi-avklaring

ENORME INVESTERINGER: Svenske elprodusenter satser enorme summer på elproduksjon. En tilsvarende satsing i Norge er ikke forsvarlig på grunn av at det økonomiske støttenivået er for lavt.
ENORME INVESTERINGER: Svenske elprodusenter satser enorme summer på elproduksjon. En tilsvarende satsing i Norge er ikke forsvarlig på grunn av at det økonomiske støttenivået er for lavt. Bilde: colourbox.com
Jannicke Nilsen
15. mai 2007 - 11:58

I revidert statsbudsjett er det ingen avklaringer for hva slags rammebetingelser kraftkrevende industri vil få etter 2011.

Da løper bransjens langsiktige, gunstige kraftavtaler med Statkraft ut.

- Vi hadde ventet mer kraft bak regjeringens ord, at de hadde vært mer konkrete i sin framdriftsplan, sier direktør for industripolitisk avdeling i Norsk Industri, Svein Sundsbø.

Foreslår samarbeid

Regjeringen nøyer seg med å si at de er opptatt av vilkårene for kraftkrevende industri, og at de har fått gode og konstruktive innspill fra industrien selv - som de vil jobbe videre med.

Det eneste konkrete, nye, er at regjeringen foreslår et samarbeid hvor industrien inviteres til å være med i en gruppering og kjøpe eller produsere kraft i fellesskap.

- Det er forsåvidt positivt at de erkjenner utfordringene og at de er innstilt på å jobbe videre for å finne løsninger. Situasjonen er en stor utfordring både for norsk og europeisk industri, sier Sundsbø.

Under middels

- Hvis du skulle vurdert regjeringen arbeid med et terningkast, hva ville det blitt?

- Det ville nok blitt rundt 2 og et halvt, sier Sundsbø.

EUs statsstøtteregler setter strenge vilkår for statsstøtte til kraftintensiv industri, og det er per i dag vanskelig å innføre egne nye norske ordninger som gir kraftkrevende industri fordeler framfor annen europeisk industri.

Slik jobber regjeringen

Regjeringen sier imidlertid det er utvikling i EU på områder. Regjeringen sier de vil jobbe videre med følgende:

  • Aktivt påvirke EU når det gjelder eventuelle nye tiltak for kraftintensiv industri generelt i EU. Dette må forventes å være et langsiktig arbeid.
  • Ha dialog med ESA i samarbeid med industrien, med sikte på å få avklart egne norske ordninger.

Regjeringen sier de vil jobbe for å finne gode løsninger feks innenfor:

  • Danning av et industrikonsortium (industrisamarbeid, red anm, ) for utbygging og kjøp av kraft på langsiktige vilkår, inspirert av et konsortium i Frankrike.
  • Nye langsiktige industrikontrakter basert på markedspris, med strenge vilkår for fleksibilitet i forbruk og forsyningssikkerhet.
  • Produktpriseksponerte kontrakter der myndighetene bestemmer rammene for kommersielle forhandliger for et gitt kraftvolum.
Les mer om: