Ingen bedring

For 27 år siden mente Henry Kissinger at innen ti år skulle ingen gå sultne til sengs. Siden da har kloden fått to milliarder flere munner å mette, sier Magnar Norderhaug i Worldwatch Institute Norden. Samtidig går store deler av matproduksjonen ned. Kornarealene pr. person har de siste 50 år gått ned fra 0,23 til 0,11 hektar. Grunnvannsreservene minker og åtte av elleve viktige fiskeområder er fullt utnyttet eller overfisket.

Les mer om: