Ingen bedring av norske veger i år

Ingen bedring av norske veger i år
RIFs adm. dir. Liv Kari Hansteen.

RIFs eksperter har nå oppdatert tendensen i SotN og gitt en statusrapport for norske bygg og anlegg. Årets gjennomgang gir uendret tendens til kommunale bygg, helsebygg, jernbane, vannforsyningsanlegg og veier. Avfallshåndtering, lufthavner og energiproduksjon/-distribusjon gis positiv tendens, mens avløpsanlegg gis rød tendens.

- Denne gangen har vi både sett på hva som er bevilget i år og det som faktisk ble resultatet av fjorårets bevilgninger. Den gode nyheten er at det på flere områder er bevilget mer til vedlikehold. Den dårlige nyheten er at dette ikke har gitt forventede resultater, sier RIFs adm. dir. Liv Kari Hansteen.Karakter 3 til veger

Vegnettet står i undersøkelsen på stedet hvil med karakteren tre. Det innebærer at man ikke vurderer at vedlikeholdsinnsatsen i vegsektofren er tilstrekkelig stor til at vedlikeholdsetterslepet blir mindre.

-Magnhild Meltveit Kleppa hevder at det i år vil bli et skikkelig løft innen vedlikeholdet på veger, men det er ingen ting i vår undersøkelse som indikerer det, sier Hansteen.Sammensatt løsning

RIFs funn synliggjør akutt behov for tilstrekkelig fornyelse av samfunnets mest sentrale infrastruktur og bygg. Det krever langt større bevilgninger enn dagens nivå. På de mest kritiske områdene mangler det også fagfolk til å kunne bidra til å snu trenden. Derfor må det utdannes flere fagspesialister og samtidig må den offentlige innkjøpsfunksjonen effektiviseres og styrkes. Bevilgningene bør trappes opp over tid, for å sikre at leverandørmarkedet har tilstrekkelig kapasitet til å øke produksjonen tilsvarende.

- Like viktig som mer midler til investering og vedlikehold, er at ressursene utnyttes bedre. Her blir planlegging en viktig nøkkel. Det å planlegge riktig er helt essensielt for å få mest mulig ut hver offentlige krone som bevilges. Det må bli slutt på kortsiktig tenkning og ad hoc løsninger og istedenfor utarbeides planer som ivaretar langsiktighet og helhet, sier Hansteen.Mange bak

Utarbeidelsen av tendensen for 2011 er utført av RIF firmaene Asplan Viak AS, COWI AS, Norconsult AS, Multiconsult AS, Sweco Norge AS og Rambøll.

RIFs oppdatering av tendens presenteres i dag for første gang på Byggedagene i Oslo foran mer enn 400 fremmøtte fra BA-næringen og de politiske partiene, deriblant kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Les mer om: