ASFALT

Ingen avklaring om spordybden på E18 Grimstad-Kristiansand

Samferdselsminister Jon Georg Dale viser fortsatt laber interesse for å ta tak i problemet med spordybden på E18 i Aust-Agder.

På OPS-strekningen mellom Grimstad og Kristiansand tillater en spordybde på 25 millimeter, mens standarden for resten av landet er 20 mm.
På OPS-strekningen mellom Grimstad og Kristiansand tillater en spordybde på 25 millimeter, mens standarden for resten av landet er 20 mm. Foto: Thor Søndenaa
Thor Søndenaa
16. okt. 2019 - 12:59

Veier24 omtalte problemet i mai i år. Med et krav til spordybde på maksimum 25 millimeter på OPS-strekningen mellom Grimstad og Kristiansand, kommer denne 4-feltsveien med en fartsgrense på 100 km/t dårligere ut enn veinettet i resten av landet, der standarden er 20 millimeter.

I september i år sendte stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland sin tredje henvendelse om saken til samferdselsministeren. Mørland skrev blant annet:

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland, Aust-Agder Ap <i>Foto:  Ap/ Bernt Sønvisen</i>
Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland, Aust-Agder Ap Foto:  Ap/ Bernt Sønvisen

«Stemmer det at Vegdirektoratet ikke har tatt initiativ til en dialog med Agder OPS Vegselskap på bakgrunn av ministerens brev, hva er i så fall grunnen til dette, og hvordan vil samferdselsministeren følge opp spørsmålet om spordybde på E18 Grimstad – Kristiansand videre?»

Ubehagelige situasjoner

Mørland viste blant annet til en rekke henvendelser både til ham selv, Agder OPS Vegselskap og andre, fra bilister som har opplevd ubehagelige situasjoner på veien – særlig under dårlige værforhold. Og han skriver videre:

«Agder OPS Vegselskap opplyser at når de har tatt kontakt med Vegdirektoratet og etterlyst en dialog om vegstandarden på strekningen, har de fått til svar at Vegdirektoratet har besluttet at de ikke vil endre kravet til spordybde på E18 mellom Grimstad og Kristiansand.»

Nå har samferdselsministeren kommet med svar på Mørlands siste henvendelse:

«Eventuelle endra krav til spordjupn for prosjektet E18 Grimstad–Kristiansand vil innebere endringar i kontrakten og auka årlege kostnader for staten. Vurdering av slike endringar høyrer derfor heime i dei årlege kontraktsmøta mellom Statens vegvesen og OPS-selskapet. I følgje Statens vegvesen blir spørsmålet om spordjupn tema i det neste kontraktsmøtet med Agder OPS Vegselskap AS.»

– Tafatt svar

Mørland er langt fra tilfreds med svaret fra Dale.

– Jeg synes svaret fra samferdselsministeren er tafatt. Det er tredje gang jeg tar saken opp med ham, uten at det kommer noen avklaring.

For kort tid siden kjørte Mørland selv på den aktuelle strekningen i øsende regnvær.

– Det lå store mengder vann i sporene på veien. Noen bilister lå i forbikjøringsfeltet fordi det er mindre sporete der. Andre kjørte sikk-sakk for å unngå vannplaning. Senest i går fortalte en bilfører meg at hun hadde planet på denne strekningen i forrige uke.

– For meg er det uforståelig at trafikksikkerheten skal være mindre verdt på denne veien bare fordi den er bygget som et OPS-prosjekt. Det kan umulig ha vært hensikten da den ble bygget.

Forsinket på grunn av omorganisering

Etter det Mørland kjenner til, er det omtalte kontraktsmøtet skjøvet ut i tid på grunn av omorganiseringen av Statens vegvesen.

– Jeg har blitt fortalt at Vegdirektoratet ikke er interessert i å gjøre forbedringer på spordybden, med mindre de får pålegg om det. Stemmer dette, hjelper det jo ikke at det er et tema på neste kontraktsmøte, om konklusjonen allerede er gitt på forhånd, sier han.

E18 Grimstad-Kristiansand ble bygd av Joint Venture selskapet CJV-E18 med eierne Bilfinger og Pihl, og åpnet i 2009. De utenlandske eierne gikk på en dundrende økonomisk smell på rundt 1,4 milliarder kroner, men den smellen slapp det offentlige å dekke i og med at det var et OPS-prosjekt.

– Nå virker det som om Vegdirektoratet sitter og gnur på noen få millioner for å slippe å oppgradere veistykket til nåværende standard – en spordybde på maksimum 20 millimeter, mener Mørland.

Fædrelandsvennen skrev i mai at Vegvesenet hadde fremforhandlet med OPS-selskapet å endre kravet i den opprinnelige avtalen fra 25 til 20 millimeter. Kostnaden for dette var beregnet til rundt to millioner kroner per år ut kontraktsperioden der 15 år gjenstår.

Men Vegdirektoratet satte altså foten ned for å endre den opprinnelige kontraktsteksten, slik at det fremdeles er 25 millimeter som er grensen for spordybde på strekningen.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.