Ingen avgift på CD-R

Ifølge Isaksen beklager databransjen at de i forslaget skal innkreve og betale et kopieringsvederlag til utøvende kunstnere. Dette kan musikkbransjen selv med største letthet kreve inn gjennom salg av egne produkter, for eksempel som en avgift lagt inn på musikk CD-er.

Det norske salget av CD-R plater er ventet å overskride 30 millioner eksemplarer, en vekst på vel 100 prosent fra i fjor. Markedet vil trolig vokse i ett til to år til før DVD-formatene gjør sitt fulle inntog. (orv)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå