SAMFERDSEL

Infrastruktur sikrer suksess

København: Stat og kommune jobbet tett sammen da en ny bydel ble planlagt. Målet var å tiltrekke seg næringsliv og boligbyggere. Ørestad skulle bli en bydel, full av liv og vitalitet. En plan ble lagt. Den la vekt på god infrastruktur - før utbyggerne ble invitert. Staten la flere viktige funksjoner og etater til Ørestad. Nå blomstrer det. En nordmann sitter sentralt i det.

- Da jeg kom hit i 2001 var det til en platt åker og ingen metro. I dag reiser jeg og med rask metro til et bygg på 33 000 kvadratmeter og ser minst tre boligbygg på vei opp utenfor vinduet mitt. Alt dette er skjedd i løpet av tre og et halvt år, forteller Bjarne Dvärsäter.

Han er administrerende direktør i KLP Ejendomme A/S. Den norske pensjonskassen er en av de største utbyggerne i Ørestad. Et kontorbygg på 33 000 kvadratmeter over åtte etasjer er ferdig. Et nytt bygg på 19 000 kvadrat er underveis ved siden av Fields, Skandinavias største kjøpesenter. Det drives av Steen & Strøm.

- Utbyggingen av Ørestad er gjort slik det skal gjøres. Det hadde bare vært mulig med en sterk styring og en klar strategi. For ti år siden ble det laget en hovedplan og en grunnidé. Utbyggerne har virkelig vært tro mot den opprinnelige idéen, sier Dvärsäter.

Fem kilometer

Ørestad er et 600 meter bredt belte som strekker seg fem kilometer mellom Københavns Lufthavn (Kastrup) og Islands Brygge nær København sentrum. I 1992 ble Ørestadsselskabet stiftet som et ansvarlig selskap ved at en egen lov ble vedtatt i Folketinget. 55 prosent eies av København Kommune og 45 prosent av staten.

Den danske stat ga Ørestad fødselshjelp ved å flytte en rekke sentrale institusjoner til området. Nye bygninger ble oppført for Københavns Universitet, samtidig som IT-Universitetet i København ble lagt på nabotomten. Midt imot er DR-Byen under oppbygging. Her skal den statlige radio- og TV-stasjonens digitale satsing holde til, med en stor konsertsal som en del av komplekset. Riksarkivet skal også flytte, og Telia har lagt sitt skandinaviske nettverksnav her.

Helt fra starten var det meningen at salget av tomter i Ørestad skulle finansiere Ørestadsselskabets andre viktige oppgave: byggingen av en ny Metro. Finansieringen skjedde ved at staten og kommunen overdro arealer til selskapet, som deretter lånefinansierte sine aktiviteter. Før utbyggingen startet, var arealenes verdi anslått til 100 millioner danske kroner. Verdiøkningen av arealene har gjort at Ørestadsselskabet I/S i dag har en antatt egenkapital på 4 - 5 milliarder danske kroner.

Det finske firmaet ARKKI vant en arkitektkonkurranse i 1995. Tanken var at Ørestad skulle bestå av et nettverk av kunstgjorte kanaler og broer, og være en kombinasjon av næringsarealer, bolig og universitet. Bjarne Dvärsäter mener Ørestad kan være et eksempel for andre byplanleggere.

- Eierne har ikke akseptert noen avvik fra grunnplanen. Det har vist seg en stor suksess å blande bolig og næring. Dessuten har eierne lagt stor vekt på å bevare og gjøre naturen på Amager lett tilgjengelig, sier Dvärsäter.

Boligboom

I 2003 ble tomter til en rekke boligprosjekter solgt. Seks avtaler omfattet i alt 700 boliger med varierende eierform: andels-, leie- og eierboliger. Mange er allerede flyttet inn i Karen Blixen-parken, et privatfinansiert kollegium med studentboliger. Det ligger ved kanalen midt imot de to universitetene.

- Boligbyggingen er blitt like viktig som næringsarealene på grunn av den sterke stigningen i boligprisene, sier Marius Møller, underdirektør i NCC Property Development. Hans eget næringsbygg, Company Park, er nesten fullt utleid, blant annet til MasterFoods. De har lagt sitt skandinaviske hovedkvarter midt mellom metrostasjonene Ørestad og Bella Center.

- Bedriftene vil gjerne ligge tett på Øresundsbroen og nær kollektive transportmidler. Det samme gjelder i andre områder i København. Det har vært viktig at infrastrukturen kom på plass først, sier Marius Møller.

En sammenhengende sykkelsti er under bygging langs hele Ørestad. Ørestadsselskabet eier parkeringsselskapet som bygger parkeringsmuligheter i hele det nye byområdet.

Riviera

Ørestad vil trolig være ferdig utviklet om 20 år. Det kan maksimalt bygges 3, 1 millioner etasjemeter. Når Universitetskvarteret og Ørestad City er ferdige, vil fokus være på de to østlige delene av Amager, Amager Fælled og Vestamager. Strandarealet skal utvikles til Ørestads Riviera med bademuligheter og boliger.

Så langt er en tredjedel av KLPs første næringsbygning på 33 000 kvadratmeter utleid.

- Leiene er en tragisk historie. De ligger på ned mot 1 000 kroner kvadratmeteren, mens de burde ha ligget på 1 200, sier Bjarne Dvärsäter. Han er likevel ikke bekymret for prosjektets fremtid.

- Det er viktig å ha klart for seg hva man vil og ikke endre fokus for ofte. Ørestad er et infrastrukturprosjekt med betydning for hele Skandinavia, sier han.

- Jeg ser på Ørestad som en motor i hele Øresundsregionen. For det første er infrastrukturen unik. Vi ligger mellom to land som tilbyr topp kvalifisert arbeidskraft. Vi har alle muligheter for å lykkes, sier Bjarne Dvärsäter.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.