Infralyd fra vindkraft er ikke farlig, viser ny forskning

Lavfrekvent lyd fra vindkraftverk har ingen skadelig helseeffekt. Veitrafikk avgir mer infralyd enn vindturbiner, ifølge ny studie.

Infralyd fra vindkraft er ikke farlig, viser ny forskning
Infralyd fra vindkraftverk er så lav at den ikke kan påvirke menneskers helse selv om de bor i nærheten av vindkraftverkene, mener finske forskere. Charlie Riedel

Infralyd fra vindkraftverk er så lav, at den ikke har noen negative helseeffekt, konkluderer finske forskere etter omfattende studier.