NETTARKIV

Industriproduksjonen kan flate ut

Camilla Aadland
31. juli 2008 - 11:29

Statistisk sentralbyrås (SSB) konjunkturbarometer for andre kvartal viser stabil vekst i industriproduksjonen. Store ordrereserver innenfor verftsrelatert virksomhet er en viktig årsak til økningen, melder SSB.

Selv om antall sysselsatte fremdeles stiger, ser veksten ut til å flate ut.

Høyere priser

Færre ordrer fra eksportmarkedet veies foreløpig opp av økning i innenlandsk ordretilgang. Samtidig stiger markedsprisene både hjemme og ute.

Økte kostnader som en følge av prisoppgang på sentrale innsatsfaktorer som olje, gass og stål er sannsynligvis en medvirkende årsak til dette.

En økende andel industriledere peker nå på at etterspørsels- og konkurranseforhold begrenser produksjonen.

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse beregnes til 83,6 prosent ved utgangen av andre kvartal.

Forskjell innen bransjene

Produsenter av innsatsvarer som treforedling, kjemisk industri og metallindustri melder om moderat vekst i samlet produksjonsvolum, men sysselsettingen synes nå å falle.

Antall arbeidsmåneder som dekkes av ordrebeholdningen, er merkbart lavere enn i samme periode i fjor.

Flere industriledere oppgir at sviktende etterspørsel virker begrensende på produksjonen.

Industriledernes vurdering av generelle utsikter på kort sikt går fra positiv til nøytral. Utsikter til lavere sysselsetting samt en nedgang i ordretilgangen fra hjemmemarkedet støtter dette resultatet.

Fremdeles mangel på arbeidskraft

Utsiktene for produsenter av investeringsvarer som metallvarer, maskinindustri, plattformer og skipsverft ser lysere ut.

Økningen i ordretilgangen viser tegn til å flate ut, men foreløpig synes ikke dette å ha noen innvirkning på markedsprisene som fortsetter å stige.

Tallet på industriledere som oppgir at kapasitetsvansker virker begrensende på produksjonen, er merkbart lavere enn på samme tid i fjor, men fortsatt synes det å være stor mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse beregnes til 88,7 prosent i 2. kvartal. Antall arbeidsmåneder som dekkes av ordrebeholdningen, er om lag det samme som for ett år siden.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.