GRØNN GARANTI: All kraft Troms kraft kjøper inn skal være fra fornybare energikilder. (Bilde: Hydro)

- Industrikraftregime er mulig

  • produksjon

Industriforum Nord tror det er mulig å få på plass et industrikraftregime, skriver Rana Blad. – Norsk industri er i god dialog med regjeringen om en skisse for et industrikraftmarked, sier Helge Stanghelle, energidirektør i Fesil ASA. Han er en av dem som står i spissen for industriens arbeid med å løse kraftprisproblematikken.