Industrien trenger flere jenter

De fleste som jobber i indsutrien er forsatt mennn. Mange forbinder inustri mest med sveisng og sliping. Da ser de imidlertid bare et fåtall av alle oppgavene industrien har å tilby.
Carla Botten-Verboven, direktør i Norsk Industri, kompetanseavdelingen. (Bilde: Mona Sprenger)
  • Karriere

–Vi ser at det har kommet langt flere kvinner på mellomledernivå den siste tiden. Flere kvinner er på vei opp, men det tar tid.

Tar tid

Tallenes tale er klar; det er langt mellom kvinnene i industrien.

En fersk undersøkelse fra Norut Samfunnsforskning AS viser at i olje- og energisektoren er bare 15 prosent av lederne kvinner. Andelen kvinnelige toppledere er 11 prosent.

16 prosent

På kursene som Norsk Industri gjennomførte i fjor var 27 av 455 kursdeltakere kvinner. Det utgjør 16 prosent.

– Det er viktig for bedriftene med mangfold. Det gjelder både mangfold i kjønn, kompetanse, nasjonalitet og bakgrunn. Det er viktig for å få frem det beste resultatet. Norsk industri deltar ikke i NM, men VM. I en globalisert verden går togene raskt, sier Botten-Verboven, som minner om at utdanningsrevolusjonen ikke skjedde i fjor.

Jevnes ut

– De fleste ledere er godt voksne og det tar tid å nå toppen. Nå utdannes det langt flere kvinner enn for 50 år siden, og Norsk Industri arbeider blant annet for å motivere jenter til å ta en teknologisk utdannelse. På sikt vil dette utjevne seg, tror Norsk Industris direktør. Hun har møtt mange dyktige kvinner som får det til.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå