Industrien holder koken

  • arkivnyheter

Statistisk sentralbyrås sesongjusterte tall som viser at industriproduksjonen i norge er stabil. Fra september til oktober er det vekst i eksportindustrien og nedgang i industri som leverer varer på hjemmemarkedet.

Industrien samlet hatt en stabil utvikling etter juni. Fra bedrift til bedrift har det vært større endringer. I oktober har en svært stor bedrift startet opp igjen etter oppgradering og vedlikehold og dette påvirker produksjonen i kjemisk industri.

Produksjonsøkningen i kjemiske industri (11,1 prosent) er om lag like stor som nedgangen i næringsmiddelindustri (-3,4 prosent) og metallindustri til sammen (-3,3 prosent) ifølge sesongjusterte tall. De ujusterte tallene viser vekst for metallindustrien, så for denne bransjen er det kun sesongjusteringen som trekker ned, mens de ujusterte tallene bekrefter nedgangen for matindustrien.