Industrien holder koken

Industrien holder koken

Statistisk sentralbyrås sesongjusterte tall som viser at industriproduksjonen i norge er stabil. Fra september til oktober er det vekst i eksportindustrien og nedgang i industri som leverer varer på hjemmemarkedet.

Industrien samlet hatt en stabil utvikling etter juni. Fra bedrift til bedrift har det vært større endringer. I oktober har en svært stor bedrift startet opp igjen etter oppgradering og vedlikehold og dette påvirker produksjonen i kjemisk industri.

Produksjonsøkningen i kjemiske industri (11,1 prosent) er om lag like stor som nedgangen i næringsmiddelindustri (-3,4 prosent) og metallindustri til sammen (-3,3 prosent) ifølge sesongjusterte tall. De ujusterte tallene viser vekst for metallindustrien, så for denne bransjen er det kun sesongjusteringen som trekker ned, mens de ujusterte tallene bekrefter nedgangen for matindustrien.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå