Industrien frykter kraftmangel: – Vindkraft er jokeren

Hydrogen, datasenter, batterifabrikker og syntetisk drivstoff vil kreve langt mer energi enn vi er i gang med å bygge, ifølge industrien.

Industrien frykter kraftmangel: – Vindkraft er jokeren
Vindkraft er den billigste måten å høste energi på i Norge nå, og er derfor den store jokeren, ifølge prosessindustrien.

Fornybar kraft har de siste 20 årene vært en overskuddsvare i Norge. Nå frykter industrien at kraft blir en langt knappere ressurs fremover.