Industrien forsker mest

Industrien forsker mest
laboratorium forskning FoU vitenskap Bilde: colourbox.com

Næringslivet brukte 17,5 milliarder kroner på egenutført forskning og utvikling (FoU), i følge SSBs foreløpige tall.

Nær halvparten av dette var, 47 prosent, FoU utført i industrien, ifølge Norsk Industri.

– Dette bekrefter en positiv og ansvarlig tendens som vi har sett gjennom våre årlige FoU-undersøkelser, sier fagsjef John Vigrestad i Norsk Industri.

Norsk næringslivs økning av FoU-innsatsen med 15 prosent i 2007 var høyere enn EU-landene samlet og i Norden.