INDUSTRI

Vil ikke melde fra når nedlegging truer

KALD PIPE: Aldri mer skal røyken velte ut av fabrikkpipa på Union.
KALD PIPE: Aldri mer skal røyken velte ut av fabrikkpipa på Union.

Regjeringens tiltakspakke

* Meldepliktsordning til myndighetene: Obligatorisk meldeplikt for bedrifter som har planer om nedlegging. Meldingen skal sendes fylkeskommunen senest 30 dager før nedlegging

* Grensen for meldeplikt settes ved 30 ansatte eller 50 ansatte.

* Drøftingsplikten i hovedavtalen mellom LO og NHO lovfestes

* Forslag om ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som gir bedriftseierne plikt til å drøfte med de ansatte mulig overtakelse av virksomhet som står i fare for nedleggelse

Dette er saken

* Da Union i Skien ble nedlagt i 2005, gikk regjeringen inn med 25 millioner i et forsøk på å skape nye arbeidsplasser og næringsvirksomhet på samme område.

* Regjeringen trekker også frem utfasingen av Hydros anlegg på Årdal som et eksempel på hvor viktig det er å innføre meldeplikt for selskaper til offentlige myndigheter

Næringsdepartementet vil innføre et system der nedleggingstruete bedrifter må melde fra til sin aktuelle fylkeskommune og at fylkeskommunen deretter skal snu hver stein i bedriften med tanke på videre drift.

Utgangspunktet for forslaget er en tiltakspakke departementet har laget for å redde bedrifter i kjølvannet av Union-saken i Skien.

Skepsis

Men ikke alle er like begeistret for å få fylkeskommunen innenfor døren. En rekke organisasjoner uttrykker skepsis til forslaget og mener fylkeskommunens eventuelle inntreden kun fører med seg ekstra byråkrati.

– Forslaget vil virke byråkratiserende og stigmatiserer den aktuelle virksomheten, mener Hedvig Svardal, næringspolitisk rådgiver i Bedriftsforbundet.

– Unødvendig tiltak. En slik lov vil tilføre lite nytt til samfunnet, mener Norsk Industri, som likevel ikke tror bedriftene vil bli påført ekstra belastninger eller problemer dersom meldeplikten blir innført.– Vet best selv

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) mener meldeplikten vil påføre både bedriften det gjelder og det offentlige større kostnader. NHO kan heller ikke forstå hvorfor fylkeskommunen er bedre i stand til å vurdere nedlegging eller fortsatt drift enn bedriftene selv.

– Ingen andre enn bedriftens styrende organer, hvor også de ansatte er representert, vil være i bedre stand til å foreta disse vurderingene, skriver NHO i sin høringsuttalelse til forslaget.

NHO bekymret

Organisasjonen mener det vil være åpenbart at en bedrift har vurdert alle alternativer og konsekvenser før den tar skrittet mot faktisk nedleggelse. NHO er bekymret for at meldepliktsordningen vil påføre ekstra byrder på bedrifter som allerede har det vanskelig.

Innovasjon Norge mener et eget beredskapsprogram for kommuner med utsatte hjørnesteinsbedrifter vil være mer offensivt enn meldepliktsordningen.

– Med høy beredskap vil både kommunen og andre aktører være bedre forberedt dersom bedriften får problemer, mener direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge.

Flere høringsinstanser påpeker da også at fylkeskommunen neppe vil være i stand til å komme opp med gode alternativer 30 dager før en eventuell nedleggelse er en realitet.Støtte

Men næringsministeren får ikke bare kritikk for tiltakspakken sin. Kommunens Sentralforbund (KS) er positive til å innføre meldeplikt – det samme er en rekke av landets fylkeskommuner og kommuner, selv om enkelte kommuner hadde foretrukket å være mottaker av meldeplikten selv.

Næringsdepartementets kommunikasjonssjef Mette Fossum Beyer sier at høringsfristen er avsluttet og at de tar sikte på å legge frem en odelstingsproposisjon i løpet av høsten.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.