INDUSTRI

Vil ha fortgang i helikopterkjøp

Fremskrittspartiet vil ha fortgang i nyinnkjøpene av helikoptre ved landets hovedredningssentraler.

Det er skandaløst at de eldste helikoptrene skal gå til de er nærmere 50 år gamle, mener partiet.

Ingenting skjedd

Hovedredningssentralene i Sør- og Nord-Norge sendte nylig et brev til Justisdepartementet om at den norske parken av Sea King-helikoptre ikke lenger er i tilfredsstillende stand. Det er vedtatt at maskinene skal holdes i lufta fram til 2020.

Jan Arild Ellingsen, Fremskrittspartiet
Hovedredningssentralene i Sør- og Nord-Norge sendte nylig et brev til Justisdepartementet om at den norske parken av Sea King-helikoptre ikke lenger er i tilfredsstillende stand. Det er vedtatt at maskinene skal holdes i lufta fram til 2020.Jan Arild Ellingsen (Frp). Sigurdsøn, Bjørn

Stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen (Frp), som var saksordfører da Stortinget i 2003 konkluderte med at nye helikoptre måtte være på plass innen 2008, betegner det som skandaløs at det ikke har skjedd noe i saken, skriver Stavanger Aftenblad.

Fra 1970-tallet

Redningssentralene mener de tolv helikoptrene, hvorav de fleste ble satt i drift på begynnelsen av 1970-tallet, trenger en omfattende utstyrs- og vedlikeholdsoppgradering hvis det skal være forsvarlig å beholde dem.

– Det hører ikke hjemme noe sted at havnasjonen Norge, som lever av olje, gass, skipsfart og fiske, ikke skal disponere flygende redningsmateriell av beste slag, sier Ellingsen.

Han viser til situasjonen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge på Sola, hvor Luftforsvaret opererer med en flåte fra 70-tallet, mens de sivile selskapene som flyr for oljebransjen, har nye og moderne maskiner.

– Gambler med sikkerhet

HMS-ansvarlig Ketil Karlsen i fagforbundet Industri Energi betegner også situasjonen som veldig alvorlig.

– Å beholde de gamle maskinene i ytterligere ti år er gambling. Den påtenkte fornyelsen har vært elendig håndtert av regjeringen i mange år, sier han.

De to er sterkt kritiske til den usedvanlig lange behandlingstiden for valg av ny helikoptermodell og stiller spørsmål om hvorvidt Forsvaret har egeninteresse av fortsatt vedlikehold av de gamle helikoptrene.

– De militære nekter samfunnet innsyn i hva det koster å holde Sea King-maskinene i drift i dag. Utgiftene til vedlikehold av de 40 år gamle helikoptrene må være skyhøye, sier Ellingsen. (©NTB

Les mer om: