INDUSTRI

Vil dele Sintef

Administrerende direktør i Rådgivende Ingeniører, Siri Legernes, har gått friskt ut i Dagens Næringsliv med sin oppfordring om å dele Sintef i to deler: Grunnforskningsmiljøene bør flyttes til universitetet mens den andre delen av Sintef bør kommersialiseres og finne sin rette rolle og plass, uten subsidier, i privat sektor.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.