INDUSTRI

– Veldig tannløst og lite konkret

ENGASJERT: Det  oser entusiasme av Thorleif Enger når han forteller om eventyret Yara.
ENGASJERT: Det oser entusiasme av Thorleif Enger når han forteller om eventyret Yara.

Disse er med i strategisk råd:

¿ Asbjørn Birkeland, adm. direktør Aanderaa Data Instruments AS

¿ Torbjørn Digernes, rektor NTNU

¿ Geir Arne Drangeid, konserndirektør Aker ASA

¿ Thorleif Enger, Forum for miljøteknologi

¿ Per Frøystad, regionsjef Refa-Frøystad Group AS

¿ Anne Lise Gjestvang, senior prosjektleder Green Business Norway

¿ Jørgen Ole Haslestad, konserndirektør Yara International ASA

¿ Kristine Hellevik, adm. direktør Veolia Vann AS

¿ Marius Holm, nestleder Bellona

¿ Vibecke Hverven, adm. direktør SWECO Norge AS

¿ Sverre Leiro, konsernsjef Norgesgruppen ASA

¿ Henrik O. Madsen, konsernsjef Det Norske Veritas AS

¿ Hilde Myrberg, konserndirektør Orkla ASA

¿ Merete Norli, adm. direktør Cambi AS

¿ Jørgen C. Arentz Rostrup, konserndirektør Norsk Hydro ASA

¿ Hanne Rønneberg, direktør Skanska AB

¿ Tine Rørvik, Norner Innovation AS

¿ Amund Skarholt, konsernsjef Tomra Systems ASA

¿ Unni Steinsmo, konsernsjef SINTEF

¿ Bjørn Strandli, assisterende fylkesmann i Vestfold

¿ Trine Lise Sundnes, LO-sekretær

¿ Grete Sønsteby, administrerende direktør Scatec AS

¿ Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef Umoe AS

¿ Jan-Olaf Willums, styremedlem Think Global AS

– Vi trodde dette rådet skulle komme med konkrete forslag til tiltak for å utvikle en levedyktig industri innen miljøteknologi i Norge, sier Thorleif Enger, leder for Forum for miljøteknologi, som samler 13 av landets største industribedrifter.

"Storsatsing"

Det var 9. desember i fjor at Strategisk råd for miljøteknologi ble lansert for å gi innspill til og følge opp en nasjonal strategi for miljøteknologi, i tillegg til å sikre en mer koordinert og målrettet innsats i politikkutformingen på området.

«Storsatsing på miljøteknologi,» var tittelen på pressemeldingen i desember i fjor.

– Det var intensjonen fra politikerne også og jeg er sikker på at intensjonene var de beste, men det har blitt veldig lite handling ut av det, sier Enger.

Forventninger til strategisk råd

Han viser til at rådet ble lansert med betydelig fanfare fra myndighetenes side, hvor mange sentrale personer ble hentet inn med utgangspunkt i at man skulle lage en norsk strategi for miljøteknologi.

– Det ble igangsatt et betydelig apparat hvor industrielle aktører skulle få anledning til å gi sine synspunkter. Klimaforliket har en veldig ambisjon, da er det naturlig at det følges opp med konkrete handlingsplaner og satsing fra myndighetenes side. Det var forventningene våre til strategisk råd, sier Enger og legger til:

– Men det som har kommet ut av det er et dokument som er veldig tannløst og inneholder få konkrete handlinger. Det er veldig skuffende. Det er et alt for stort sprik mellom ambisjonene og det virkemiddelapparatet som er tilgjengelig for industrien.

Arbeidet ble avbrutt

Enger får støtte fra Anne Lise Gjestvang i Green Business Norway, en medlemsorganisasjon for norske leverandørbedrifter innenfor miljø- og energiteknologi.

– Arbeidet vårt ble avbrutt. Møtet der vi skulle lage en endelig handlingsplan skulle egentlig vært den dagen ny regjering ble oppnevnt. Det ble avlyst og etter det har det ikke skjedd noe, sier hun og legger til at hun føler prosjektet nå henger i løse luften.

– Det har ikke vært noen kontakt etter at vi fikk ny næringsminister, sier hun.

Biodiesel-eksempel

Gjestvang hadde håpet arbeidet skulle føre frem til en konkret handlingsplan med planer for hva som skal gjøres og hvor mye penger som kan brukes.

Hun viser til at 100 millioner kroner er satt av til miljøteknologi, men at det ikke er avklart om de skal gå til forslag fra Strategisk råd for miljøteknologi.

– Biodieselsaken er ett eksempel på manglende forutsigbarhet og langsiktighet. Den er ikke noen god test, sier hun.

– Ulike forventninger

Pernille Aga som leder rådets næringslivssekretariat bekrefter at flere bedrifter mener ting har tatt lengre tid og at det har kommet mindre ut av rådet enn de hadde håpet på.

– Det var nok et ønske hos bedriftene som deltar i rådet at man skulle komme opp med noe mer konkret enn det som har skjedd. Noe kan skyldes ulike forventninger, sier hun.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.