Vanskelig for utstyrsindustrien

Vanskelig for utstyrsindustrien
KOMPENSERER: Økt ordreinngang fra offshore, rigg og spesialfartøy klarer nesten å kompensere for fall i ordrene til ordinære skip for TMC Compressor, fastslår adm. dir. Odd-Ståle Sperre Ness. Bilde: Tore Stensvold

Utstyrsleverandørene til skipsindustrien fikk en brå oppvåkning da flere skip ble kansellert som følge av finanskrisen.

De som har klart seg best, er de som i hovedsak leverer til forsyningsskip og andre offshorefartøy.

Færre ordrer

En av utstyrsleverandørene som kan bekrefte det, er Tamrotor Marine Compressors (TMC).

– Vi fikk et fall i ordrene til ordinære skip som bulk og containerskip. Til gjengjeld økte ordrene på kompressorer for offshoreskip, rigger og spesialfartøy, opplyser administrerende direktør Odd-Ståle Sperre Ness.

Så vidt Norsk Industri i Oslo har registrert, er det få eller ingen skipsutstyrsleverandører som har bukket under som følge av finanskrisen.

– For en del utstyrsleverandører kom kanselleringene på utenlandske verft litt for brått og skapte problemer i en overgangsfase. I fjor kom ordreinngangen i andre halvår tilbake til et mer normalt nivå. Det slår også ut for de mange utstyrsleverandørene i Norge, påpeker Egil Holland, bransjesjef, maritim, i Norsk Industri.

Norsk Industri: Bankene bruker finanskrisen som unnskyldning

Litt lite i 2011

Tall fra Møreforskning antyder at 1/3 av utstyrsleverandørene ikke vil ha full kapasitetsutnyttelse i 2011. Det vil ikke dermed si at de må ty til oppsigelser eller permitteringer. Krise snakker ingen om.

– De fleste klarer å bygge bro over denne perioden, sier forskningsleder logistikk, Oddmund Oterhals, ved Møreforskning.

Ligger etter

Møreforskning kaller 2011 for et mellomår. Først nå leveres de siste skipene som ble bestilt under boomen i 2006–2008. På slutten av fjoråret tok kontraheringene til igjen.

– Leverandørene ligger ett år etter i syklusen. Det blir hull i beskjeftigelsen i 2011, men så tar det seg opp igjen, sier Oterhals.

TMC slipper å sette i verk drastiske tiltak, selv om det er først i år finanskrisen ettervirkning slår til.

– Vi får en lavere utfakturering i kroner og øre i 2011. Men 2012 ser veldig bra ut, sier Sperre Ness.

RAPPORT: Oddmund Oterhals fra Møreforskning og professor Arild Hervik fra Høyskolen i Molde presenterte en fersk rapport på Verftskonferansen som fastslo at den maritime klynge klarte seg relativt godt gjennom finanskrisen.
SJEKKER: Oddmund Oterhals fra Møreforskning og professor Arild Hervik (t.h) fra Høyskolen i Molde har akkurat satt i gang ny undersøkelse av situasjonen for den maritime klynge på Nord-vestlandet. Oterhals ser at 2011 blir et mellomår. Tore Stensvold

60 milliarder

Selv om de fleste utstyrsleverandørene er avhengige av ordreinngangen til verftene i Norge, leverer de aller fleste av dem enda mer til verft ute.

Norsk Industri har en tommelfingerregel som tilsier at norske leverandører har en ordreinngang som er tre ganger høyere enn verftene.

I fjor fikk verftene inn ordrer for skip verdt nesten 20 milliarder kroner. Det betyr at norske produsenter leverer skipsutstyr verdt ca. 60 millioner kroner.

– Norske rederier har alltid vært – og er det fremdeles – flinke til å ta med seg norske leverandører i spesifikasjonene når de bygger skip i utlandet. Det gir mye arbeid i Norge og har medført utenlandsetablering for mange, sier Holland.

Les også:

Kleven Maritime investerer

Fiskerstrand tar Europa med ferjer

STX tredobler i Brasil

Ulstein leverer og leverer

Nedtur for Bergen Group

Les mer om: