Tror verftskrise er midlertidig

KOMPETANSE: Verftene må beholde den høye komepatansen gjennom krisetidene. Kleven Maritime statser på norske arbeidsledere og innleide utenlandske operatører og mye bruk av underleverandører for å tilpasse seg og beholde fleksibiliteten. (Bilde: Tore Stensvold)
SER LYS: BI-rpfessor Torge Reve tror den maritime klyngen vil overleve verftskrisen, men at det blir en del avskallinger. (Bilde: Tore Stensvold)
KALDT MARKED: Det blir tøffer tider for norske verft og leverandører fra 2010-2011, men markedet vil snu, er BI-professor Torger Reve helt sikker på. (Bilde: Tore Stensvold)
NOEN UT: Norske verft og verftsarbeidere får det tøffere. Noen forsvinner, men de sterkeste og mest innovative bedriftene vil klare seg. (Bilde: Tore Stensvold)
INNLEID: Norske verft har i dag mange utenlanske operatører for å klare leveringsplaner. Mange returnerer til hjemlandet når krisen rammer. (Bilde: Tore Stensvold)
OM INDUSTRIEN: Næringsminister Trond Giske møtte Gunn Ovesen fra Innovasjon Norge (til v.) og Gisele Marchand fra Eksportfinans for å få råd om hvordan verftskrisen skal møtes. (Bilde: CAMILLA AADLAND)
  • Industri

BI-professor Torger Reve er ikke tvil om at verftskrisen slår inn i 2011. Men han tror det kun er snakk om et midlertidig fall i markedet.

– Det blir full verftskrise i 2011 om ikke noe helt ekstraordinært inntreffer. Alle i den maritime klynge vil merker krisen, men jeg ser ikke så svart på situasjonen på litt lengre sikt, sier Reve.

Han ser ikke svart på situasjonen i et lengre perspektiv. Verdensøkonomien er dynamisk. Transportbehov vil det alltid være.

De sterke overlever

– Vi har allerede en svært spesialisert verfts- og utstyrsindustri. Noen spesialskip blir helt sikkert bestilt, men ikke nok til å holde liv alle verftene og utstyrsindustrien. Vi får dermed en kapasitetsnedbygging, men næringen vil helt sikkert ikke forsvinne, sier Reve til Teknisk Ukeblad.

Han har tro på at de sterkeste vil klare seg og at strengere miljøkrav og krav til innovative skipsløsninger favoriserer norske verft.

– Vi fikk for stor vekst og for stor kapasitetsoppbygging i boomen. Nå blir det tilpasning der de sterkeste og mest innovative overlever, tror Reve.

Han mener utstyrsindustrien allerede har vist at den er tilpasningsdyktig og driver mye FoU-aktivitet. – Jeg kan ikke se at noen spesiell del av utstyrsindustrien er mer utsatt for krisen enn andre, sier han.

Verktøyhjelp

Etter en kort uke i nærings- og handelsdepartementet kalte Trond Giske inn til møte om den gryende krisen for verftene.

Giske ba om hjelp til å fylle verktøykassa. Han inviterte representanter for GIEK, Eksportfinans og Innovasjon Norge og ba om råd til å løse verftskrisen.

Tre uker fikk de på seg til å finne verktøyene. Giske var imidlertid opptatt av å understreke at krisen ikke ennå har slått inn for fullt i verftsindustrien.

Vil beholde kompetansen

Han viser til at nykontrahering av skip har falt med 90 prosent internasjonalt. Det er stor overkapasitet på mange områder.

– Spørsmålet er hvor mange som vil klare seg i den delen av industrien til ny oppgangstid kommer og hvordan vi skal klare å opprettholde viktige kompetansemiljø i overgangen, sa den ferske næringsministeren.

Verste fra neste år

Giske tror at fallet fra i år, som blir ett av de beste årene noensinne for norsk verftsindustri, blir stort.

– Alvoret slår inn fra andre halvår 2010 og vil vare inn i 2011 og kanskje også 2012, mener Giske.

GIEK, Eksportfinans og Innovasjon Norge representerer ulike deler av virkemiddelapparatet og har fått i hjemmelekse å komme med tiltak som de mener vil hjelpe på situasjonen.

– Vi må se på tiltak for å beholde spesielle kompetansemiljø og vi må se om det er prosjekter vi kan forsere. Vi må forske og utvikle oss og være der når markedet kommer i 2012 eller 2013, sier næringsministeren.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå