Teknologifokus på skipsfartskonferanse

Teknologifokus på skipsfartskonferanse
NYTENKING: Prosjektleder Torill Grimstad Osberg i DNV kommer til NTNU-studenetenes konferanse for å fortelle om det nye tankskipskonseptet Triality. Bilde: Tore Stensvold

Det er første gang studenter arrangerer en slik konferansen. De håper det skal bli en tradisjon med Mannhullets Skipsfartskonferanse.

Fokus rettes mer mot teknikk enn økonomi.

Viser kompetanse

– Vi er litt lei av at det alltid er snakk om økonomi i shipping. Det er naturlig for oss å vise at det er teknologi og kompetanse som ligger til grunn for Norges sterke maritime posisjon, sier Alexander Grødeland, PR-sjef for konferansen.

Studentene har fått tak i en hel rekke topper fra maritime bedrifter til å belyse temaet: "Kunnskap og kompetanse som internasjonalt konkurransefortrinn i maritim næring".

ARRANGØRENE: Studentene ved Marin teknikk på NTNU skal arrangere konferansen de selv ville gått på. Bak fra venstre: Daniel Svoren, Tim Bjerkelund og Stian Runde. Foran fra venstre: Alexander Grødeland, André Risholm (leder) og Jørgen Rønholt
ARRANGØRENE: Studentene ved Marin teknikk på NTNU skal arrangere konferansen de selv ville gått på. Bak fra venstre: Daniel Svoren, Tim Bjerkelund og Stian Runde. Foran fra venstre: Alexander Grødeland, André Risholm (leder) og Jørgen Rønholt Hans Ranøyen Homb/NTNU

NTNU og Trondheim

Temaet og teknologi i sentrum, gir seg selv, mener studentene.

– Temaet "Kompetanse som konkurransefortrinn" ble valgt først og fremst fordi vi ønsker et teknologifokus, fordi Trondheim er et marinteknologisk kunnskapssentrum, og fordi det er kunnskap og kompetanse som gjør teknologiutvikling mulig, sier Grødeland.

– Dette er en type arrangement vi ønsker å delta på selv, sier André Risholm, leder for konferansen.

Hot-shots

Blant foredragsholderne er Tor Olav Trøim, mest kjent fra tankreder John Fredriksens selskaper, Mons Aas, DOF-sjef, Jon E. Sundnes, Tschudi Shipping, Jon Rysst, DNV og Maritime Knowledge Hub, Tore Ulstein, Ulsteinkonsernet, Njål Sævik, Havila Shipping og Torill Oseberg, DNV.

Temaene er både nytt tankskipskonsept, utfordringer med seilas i arktiske strøk, offshore shipping i Brasil, den maritime klynge og nytt laboratorium for maritim forskning, Ocean Space Center.

Med så mange sentrale personer til å holde foredrag og spennende temaer, håper arrangørene at de skal klare å fylle Samfundet med 500 personer, og ikke bare studenter.

Foredrag, mat og fest

Påmeldingsfristen er 28. februar.

Inkludert i prisen på 500 kroner for studenter og 2000 for næringslivsdeltakere, er både konferansen, middag og etterfest på kvelden, elle "Sjøslag" i Skipslogen på Marintek.

– Vi har ingen sponsorer, men får hjelp fra Rederiforbundet, sier Grødeland.Les mer her.

Les mer om: