Taiwanere refser RECs strategi

Taiwanere refser RECs strategi
INNOVATIV: Dr. Jia-Ming Liu er visedirektør i taiwanske ITRI, og inviterer norske forskere til samarbeid om nanoteknologi. Bilde: Fredrik Drevon

ITRI. International Technology Research Institute.

En av verdens ledende forskningsinstitusjoner på teknologi. 6000 ansatte. Budsjett på NOK 40 millioner.

ITRI finansieres 50 prosent av taiwanesiske myndigheter, 50 prosent av private selskaper. ITRI har vunnet mange utmerkelser, bl.a. Wall Street Journals gullmedalje for Teknologisk innovasjon i 2010.

Hovedkontor i i Hsinchu, Taiwan, samt avdelinger i Silicon Valley, Tokyo, Berlin og Moskva. ITRI har registret over 15 000 patenter.

Solar United: Budsjett 374 millioner. Staten bidrar med 165 millioner. Resten er fra industri- og forskningspartnere

– REC stoler for mye på wafer- og polysilisiumindustrien, en industri som bare vil være fruktbar fem år frem i tid. Polysilikonindustrien nådde sitt høydepunkt for fire år siden. Nå faller prisene på polysilikon raskt og profittmarginen er blitt svært liten, sier Ethan Ting, som er senior key account manager i den internasjonale avdelingen ved den taiwanske forskningsinstitusjonen Industrial Technology Reserach Institute (ITRI).

Les også: Rec legger ned

Neste generasjon

Han mener at evnen til å kommersialisere nanoteknologi blir avgjørende.

– Det finnes også andre teknologier som PV tynnfilm. Ved ITRI jobber vi med neste generasjon solceller, som er kostnadseffektive og ikke trenger dyre prosesser. Silisium er dyrt å lage. Tynnfilm og nanopartikler er fremtiden.

– Hva er deres råd til norske forskere?

– Jobb med oss og kom nærmere markedet. Avansert teknologi blir relevant først når den kommer til nytte i folks liv, sier han.

Mer samarbeid

Ting var med i delegasjonen fra ITRI, som Teknisk Ukeblad møtte i forbindelse med et seminar i Oslo.

Der ble det også fremført synspunkter på hvordan forholdet til Kina kan forbedres.

– REC bør åpne sine konsepter for samarbeid med Taiwan. Vi kan hjelpe dem på det kinesiske markedet, sier Dr. Jia-Ming Liu, visedirektør ved ITRI.

Etterlyser mer solcelleforskning

Navarsete: – Svært trist at Rec legger ned

Resultater

Bengt Svensson, som er fysiker og forsker ved MiNaLab i Oslo, er ikke enig i ITRIs vurdering av REC.

– Det stemmer at REC for tiden sliter med det kortsiktige perspektivet, og har mindre fokus på det langsiktige. Men i løpet av de siste fem årene har vi hatt flere prosjekter med REC som dreier seg om å benytte nye materialer og nanoteknologi for solceller.

Klar for nano

Svensson sier at norsk solindustri allerede har dratt konkret nytte av resultater fra Solar United, men han kan ikke gi noen detaljer utover at det handler om "silisiumrelaterte prosesser."

– I årene fremover kommer norsk solindustri til å få mye fra Solar United. Jeg tror det vil finnes kommersielle solceller med nanoteknologi innen ti år.

Ingen motsetning

Svensson har vært i Taipei og besøkt taiwanske forskere, men i motsetning til ITRI ser han ikke noen motsetning mellom silisium og nanoteknologi:

– De første virkelig gode nanocellene vil bli basert på silisium med en kombinasjon av nye materialer og nano.

– Eksisterer REC om fem år?

– Ja, jeg tror det, men kanskje ikke på samme måte som i dag. Man må overleve 2012 og 2013, og så snur det!Illustrasjonen viser hvordan forskere ser for seg at man ved hjelp av nanoteknologi skal kunne ta opp flere av de fotoner som treffer solcellen. Illustrasjon

REC og nano

Da Teknisk Ukeblad 26. oktober spurte adm.dir. i REC Ole Enger om selskapets satsing på nanoteknologi, svarte han: "Vi jobber ikke aktivt med det i dag."

Teknologidirektør i REC, Erik Sauar, sier imidlertid at selskapet prioriterer slik forskning og utvikling på linje med andre teknologimuligheter.

– Der vi ser reelle gevinster av å bruke nanoteknologi gjør vi det, men i overskuelig fremtid vil krystallinsk silisium sannsynligvis være i hjertet av de fleste solpanelene, men med stadig nye materialer rundt silisiumet. Selvom silisium- og waferindustrien sliter med lønnsomhet i dag, har nesten all produksjon basert på annen teknologi allerede stanset fordi konkurransekraften i silisiumbsert industri er så sterk.

Stort potensial

Sauar sier at med riktige materialer over og under en silisiumbasert solcelle, er det ikke noe fundamentalt problem å øke virkningsgraden med ytterligere 50 -100 prosent.

– Men dette er ikke realistisk i nær fremtid og vil kreve vesentlige gjennombrudd både for realisering i labskala og dernest for å lykkes med lønnsom masseproduksjon.

Sauar sier at REC ikke samarbeider med ITRI, men samarbeider med andre taiwanske selskaper.

Giske: – Ikke aktuelt for staten å gå inn i REC

Les mer om: