Sydvaranger Gruve får slippe ut Magnafloc

Sydvaranger Gruve får slippe ut Magnafloc
Sydvaranger gruve får bruke og slippe ut flokkuleringsmidlet Magnafloc. Bilde: CAMILLA AADLAND

Flokkuleringskjemikalier

  • Brukes i produksjonen til å felle ut finpartiker når jern og ikke-jernholdige mineraler skal skilles fra hverandre.
  • I avgangen er flokkuleringskjemikalier bundet til ikke-jernholdige mineraler.

Kilde: Klif

Det er Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) som har gitt tillatelsen.

– Vi har i vår avgjørelse lagt vekt på at de samfunnsmessige fordelene er vesentlig større enn de miljømessige ulempene ved bruk av Magnafloc, heter det i Klifs begrunnelse.

Katastrofe

Natur og Ungdom karakteriserer utslippstillatelsen som en katastrofe og har påklagd vedtaket til Miljøverndepartementet.

Avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif sier at Klifs vurdering er at utslipp av middelet ikke vil medføre nevneverdig større belastning på fjorden.

Ulovlig

SVG søkte i fjor høst om å få benytte seg av rensemiddelet Magnafloc 1707 i forbindelse med utvinningen av jernmalm. Søknaden kom etter at Klif avdekket at bedriften allerede brukte kjemikaliet ulovlig.

Utslippstillatelsen gjelder fram til 1. mai 2012.

Les mer: Klif beordrer Sydvaranger til stans av kjemikaliebruk

– Vi er sjokkert

Les mer om: