INDUSTRI

Svenskene vinner på bedre veger

Joachim Seehusen
20. sep. 2006 - 10:22

– Ja, vi har en konkurransefordel på transport i forhold til våre norske konkurrenter, sier transportdirektør Staffan Tonfors i den svenske organisasjonen Skogsindustrierna.

I Norge utgjør transportkostnadene for tømmer en tredjedel av tømmerprisen, ifølge informasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø hos Borregaard i Sarpsborg.

Utgjør lite

I Sverige er ikke transportandelen mer enn 20 prosent av tømmerprisen inn til fabrikk, ifølge Tonfors. Mens svenske veger tåler 60 tonn, er det i store deler av Norge forbudt å kjøre med mer enn 50 tonn.

– For de tre største i Østfold, M Peterson & Søn, Borregaard og Saugbruksforeningen, er transportkostnadene høyere enn lønnskostnadene, forteller Nils Einar Nesdam, regiondirektør i NHO Østfold .

– I Sverige er lønnskostnadene høyere enn transportkostnadene, sier Tonfors.Billigere fra Baltikum

For Borregaard i Sarpsborg koster det like mye å frakte tømmer med båt fra Baltikum som det koster å frakte det med bil fra Kongsvinger.

Sjøvegen fra Riga til Sarpsborg er grovt regnet 1700 km. Bilvegen fra Kongsvinger til Sarpsborg er 180 km.

– Bilene bruker lang kjøretid og de kan ikke kjøre med fullt akseltrykk fordi vegene er for dårlige, sier Aasbø. Fra Kongsvinger kan de ikke bruke korteste veg rett og slett fordi det er fylkesveger med alt for dårlig standard.

Fylkesveiene verst

Selv om bilene stort sett kommer fullastet inn til fabrikken ligger det mye ekstrakjøring med halvtomme biler tidligere i transportetappen.

– Problemene for oss er ikke først og fremst stamvegene men de kommunale og fylkeskommunale vegene. To tredjedeler av fylkesvegene i Akershus er så dårlige at vi ikke kan utnytte kapasiteten til bilene verken med vekt eller lengde. Det fører til at vi må kjøre veldig mye frem og tilbake. Aasbø forteller at Borregaard bruker i nærmere 100 millioner kroner årlig til transport.

– Selv med bare noen få prosent innsparing blir det mye penger.

Sjåførene sliter med å holde gjennomsnittsfarten på et akseptabelt nivå. Mye bremsing og ofte full stans fordi vegene er for smale og dumpete fører til et uforholdsmessig høyt drivstofforbruk.

Forsterker ulempene

Med et langstrakt land til dels langt fra kundene er det ikke til å unngå at transportkostnadene blir høye.

– Denne transportulempen burde vært kompensert gjennom gode løsninger. I stedet blir det forsterket med ytterligere konkurranseulemper, mener Aasbø. – Det er dårlige helhetsløsninger og det mangler samordning mellom bil, båt og jernbane.

– Ja, transportkostnadene i Norge øker avstandshandikappet, bekrefter Ole A. Hagen, direktør i Transportbrukernes Fellesorganisasjon.

Utreder

Allerede i 2003 søkte foreningen om å få øke maksimallasten til 56 tonn. – Nå har vi fått politiske signaler om at det skal bli vurdert, så får vi se hvor lang tid det tar, sier Hagen.

Beregninger viser at for tømmertransport alene vil det gi innsparinger på 40 millioner kroner hvert år.

– Å heve tillatt vekt til 60 tonn er nok urealistisk. Det vil kreve for mye investeringer, blant annet må mange broer da forsterkes. Selv med 56 tonn blir det veldig mye stykkevis og delt, tror Hagen.

– Ja, vi holder på å se på utvalgte strekninger som kan oppgraderes, bekrefter trafikkdirektør Eva Solvi i Vegdirektoratet.

Solvi kan ikke si noe om når Vegdirektoratet blir ferdige, eller hvor mange kilometer veg det dreier seg om.

– Det er borene som er kritisk , mange broer må nok forsterkes, sier Solvi.Tragisk

Trafikkleder Sven Erik Olausen hos Norgips i Drammen sliter også med vegnettet. Han forteller om mye kast og bevegelse i bilene, og derpå følgende skader på gipsplatene de kjører ut til norske byggeplasser.

– Det er tragisk, det er jo bare sporadisk flekking som skjer. Jeg kan ikke dokumentere det, men har inntrykk av at vi sliter med mer transportskader nå enn tidligere, sier Olausen.

TÅLER IKKE NORSK TØMMER: Mange norske fylkesveger er i så dårlig forfatning at de ikke tåler en fullastet tømmerbil, som vist på bildet. Dette koster 40 millioner kroner i året, mener Transportbrukernes Fellesorganisasjon.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.