Staten bør betale for standarder

Staten bevilger 25 millioner kroner i året til Standard Norge. – Det bør staten fortsette med, konkluderer ECON etter å ha vurdert behovet for tilskuddet. ECON mener staten bør engasjere seg for å holde styringen på utviklingen. I tillegg må arbeidet med standarder skje i samsvar med overordnede nasjonale interesser og internasjonale forpliktelser. Standard Norge utvikler standarder på de aller fleste områder i samfunnet med unntak av tele og elektro. Hvis statens tilskudd reduserer, vil det særlig gå ut over små og mellomstore bedrifter.

Les mer om: