INDUSTRI

Stanser skip i drift

TEST: Et helikopter senket en kjettingring rundt ankerspillfestet. Deretter ble drivanker og taueline sluppet i vannet da ShipArrstor ble fullskalatestet i sommer.
TEST: Et helikopter senket en kjettingring rundt ankerspillfestet. Deretter ble drivanker og taueline sluppet i vannet da ShipArrstor ble fullskalatestet i sommer. Bilde: MikoMarine

ShipArrestor

 • Utstyr som skal hindre grunnstøting/kollisjon av drivende skip, ved å rette opp skipet og forsinke drivhastigheten. Lett og enkelt å benytte fra helikopter.
 • Kjettingring på Ø6 m senkes over f.eks. ankerspillfestet eller annet godt festepunkt på skipsdekk.
 • Kjetting fra lasso trekkes over rekka, der en taueline og drivanker slippes ned i sjøen. Linen kan plukkes opp av taubåt.
 • Fullskalatester viser 58-60 % bremseeffekt med drivankeret med Ø 31,5 meter.
 • Dette utstyret dekker de mest relevante skipsstørrelser som seiler langs norskekysten.


EU-prosjekt

Deltakere i prosjektet (Oktober 2008- Oktober 2010):

 • Miko Marine AS (prosjektledelse)
 • NorLense AS
 • OPUS Marine
 • A. Haberkorn
 • Teknologisk Institutt
 • Ship Stability and Research Centre
 • Dr Vernikov Magnetics
 • Le Floch Depollution

Budsjett:

 • EU-midler: 1,14 millioner Euro
 • Egeninnsats fra deltakerne: ikke oppgitt


Miko Marine AS

 • Utvikler og selger marint utstyr til bergings- og undervannsoperasjoner, herunder tettematter for nødhjelp til skip med hull i skrog.
 • En type, Miko Plaster, er magnetisk til bruk på enkeltkrumme flater.
 • En annen type, Miko Hat Shaped Patch, er ikke magnetisk, men skytes fast. Til bruk ved større skader eller dobbelt krumme flater.
 • Miko Marine har kunder over hele verden, blant annet har alle skip i den franske marine Miko-matter (ca. 400 skip). Kystverket har ulike matter i beredskap i deponier.
 • Miko Marine er eid 45% av Miko AS (familieselskapet til gründeren Nicolai Michelsen), 45% av Buksèr og Berging og 10% Claus Christian Apneseth.


Betegnende nok har systemet fått navnet ShipArrestor – målet er å holde tilbake skip som har kommet i drift. Drivankeret skal gi redningsmannskaper tid nok til å få kontroll på skipet og satt i gang tauing før skipet havner i fjæra.

Kjettingringen på seks meter i diameter veier under 500 kg. Kjetting, line og drivanker veier til sammen litt under ett tonn. Her klargjøres det før flyving ut til "havaristen" med Lufttransports loshelikopter fra Honningsvåg.
TESTKLAR: Kjettingringen på seks meter i diameter veier under 500 kg. Kjetting, line og drivanker veier til sammen litt under ett tonn. Her klargjøres det før flyving ut til "havaristen" med Lufttransports loshelikopter fra Honningsvåg. Miko Marine

Stadig vekk mister skip all motorkraft og styring. Dersom det skjer nær land, er det lite tid til og komplisert å få om bord slep. ShipArrestor kan gi slepeberedskapen den nødvendige tiden for å hindre grunnstøting og oljesøl.

I sommer er systemet testet i fullskala. Av praktiske årsaker ble testingen delt i to med drivankertesting i Barentshavet og slepefeste med helikopterhjelp om bord på LNG-skipet Arctic Princess utenfor Honningsvåg. Rederiet Høegh og Statoil stilte opp sammen med Kystverket og Lufttransport.Dr. ing og skipsingeniør/Prosjektleder/Naval Architect/Project Manager - Claus Christian Apneseth, Miko Marine.
Lett og sterkt TETT: Miko Marine har utviklet matter som tetter hull i skipsskrog. Det nye produktet, Ship Arrestor, skal hindre at det blir hull. Claus Christian Apneseth viser en Miko Patch som skytes fast i skroget. Tore Stensvold

Lett og sterkt

Systemet skal veie under ett tonn og består av en kjettingring som senkes ned over ankerspillet på skipets fordekk og en kjetting og line til et drivanker som slippes i sjøen. Drivankeret sørger for at skipet dreies opp mot vinden og farten senkes med rundt 50-60 prosent.

– Vi kan hindre at det blir søl, det kan man ikke si om bark, lenser og skimmere, sier Claus Christian Apneseth, prosjektleder i Miko Marine.

Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly sier på generelt grunnlag at det er spennende at det utvikles nytt utstyr som kan bedre sikkerheten.

– Vi ser positivt på slikt utstyr som kan gi bedre sikkerhet, sier Ly.EU-midler

Utviklingen av ShipArrestor er gjort som et EU-prosjekt med Miko Marine som prosjektleder og Teknologisk Institutt som norsk forskningsinstans. NorLense er også med på norsk side, mens Kystverket, Lufttransport og flere andre har bidratt med råd og innspill.

Ideen til konseptet er basert på en kombinasjon av et patent og konsept Buksèr og Berging satt på og et patent Miko Marine har for drivanker. Buksèr og Berging hadde ut fra en rekke situasjoner sett behov for å få en lassokjetting og slep om bord i drivende skip med helikopter. Problemet med en prototyp de utviklet og patenterte for 15 år siden, NepCon, var borte.

Tidligere hemmelig russisk materialteknologi satte ShipArrestor-prosjektet i stand til å halvere kjettingvekten.

– Vi er nede i under ett tonn på hele systemet. Det er avgjørende for at det skal bli mulig å få transportert ut med helikopter, sier Apneseth.

Prinsippskisse for ShipArrestor. En kjettingring senkes på dekk og legges rundt et godt festepunkt før taueline og drivanker slippes i vannet. En taubåt kan fiske opp linen og starte tauing.
ENKELT: Prinsippskisse for ShipArrestor. En kjettingring senkes på dekk og legges rundt et godt festepunkt før taueline og drivanker slippes i vannet. En taubåt kan fiske opp linen og starte tauing. MikoMarine

Opplæring

Den store utfordringen er helikopterpilotenes kompetanse. I Norge finnes det mange som kan fly med hengende last og lande eller senke ned mannskap på skip og plattformer. Lufttransport flyr loser ut til skip for Kystverket og har dermed gitt verdifulle innspill til prosjektet.

Den 23. juni ble drivankeret montert til nødslepearrangementet på "Arctic Princess" med hjelp fra "NSO Crusader". Fra ankeret gikk i vannet og til tankbåten hadde lagt seg opp mot været tok det 20 minutter, og drivhastigheten var da redusert med nesten 60 %.
Den store utfordringen er helikopterpilotenes kompetanse. I Norge finnes det mange som kan fly med hengende last og lande eller senke ned mannskap på skip og plattformer. Lufttransport flyr loser ut til skip for Kystverket og har dermed gitt verdifulle innspill til prosjektet. BREMSER: Den 23. juni ble drivankeret montert til nødslepearrangementet på "Arctic Princess" med hjelp fra "NSO Crusader". Fra ankeret gikk i vannet og til tankbåten hadde lagt seg opp mot været tok det 20 minutter, og drivhastigheten var da redusert med nesten 60 %. Miko MArine

Ettersom ShipArrestor er EU-finansiert, er alle kystnasjonene potensielle kjøpere. Det kan bety behov for opplæring av piloter.

– Det er svært vanskelig å fly med hengende last og spesielt utfordrende å slippe ned lassoen med kjetting over ankerspillet på et skip som ruller og hogger i sjø. Vi må antakelig se på et opplæringsprogram for helikopterpiloter, sier Apneseth.Depoter

Miko Marine og de norske partnerne håper Kystverket vil kjøpe systemet og plassere dem ut på depoter langs kysten. Det kan hindre nye Server- eller Full City-ulykker.

Ukentlig passerer supertankere med 200.000 - 300.000 tonn olje langs kysten. 300 tonn olje lekket ut av Full City.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.