Sommerhjelp til produktdesign

DESIGNTEAM: Teamet i Verdal besto av: (fra venstre) Heidi Borthne, Silje Søfting, Ivan Marius Kristiansen, Ingvill Hoffart og Hege Torsvik.FOTO: SOMMERDESIGNKONTORET
BREDBÅND: For den nystartede bedriften bBox har studentene arbeidet med neste generasjon av bredbåndsboks som er basert på 3G nettet til Telenor og som kun trenger strøm for å gi internettilgang.ILL: SOMMERDESIGNKONTORET
  • Industri

Tiltaket er satt i regi av Bedriftsforbundet, NTNU og Innovasjon Norge og har som formål å fremme industridesign som konkurransevåpen.

Autodesk og CAD Quality har bidratt med designprogramvaren og opplæring.

Andre gang

Dette er andre gang at det er gjennomført et slikt tiltak. I fjor ble det gjennomført pilotprosjekter i Jørpeland og på Oppdal.

Tiltaket var så populært at det ble videreført til tre nye kommuner i år.

5 - 7 - 8

Sommerdesignkontorene har vårt bemannes med fem designstudenter som i løpet av sju uker i løpet av sommeren har arbeidet med åtte lokale bedrifter som ikke har brukt designkompetanse tidligere.

– Tanken er at norske bedrifter skal bli mer bevisst verdien av å bruke industridesignere i produktutviklingsprosessen, dette for å bli mer konkurransedyktig i et stadig tøffere internasjonalt marked, sier NTNU-studenten Ivan Marius Kristiansen som har vært leder av sommerdesignkontoret i Verdal.

Tiltaket er i hovedsak myntet på små- og mellomstore bedrifter som i utgangspunktet ikke ser seg råd til å benytte seg av industridesigntjenester.

– For nye bedrifter og gründere er dette en gylden mulighet til å få hjelp tidlig i etableringsprosessen, mens for de etablerte bedriftene er det mer snakk om å få inn nye tanker og ideer, sier Kristiansen.

Bevisstgjøre

Bedriftsforbundet og Innovasjon Norge mener det er viktig å inspirere sine medlemmer til å bli mer bevisst betydningen av design. Håpet er selvsagt at det skal motivere til økt investering i produktdesign. Kristiansen roser Autodesk og CAD Quality for støtten slik at de blant annet har kunnet bruke konstruksjonsprogrammet Inventor og Alias 3D Studio for å lage gode visualiseringer.

– Erfaringen fra sommerens tiltak er svært gode. Dette er en måte å bringe design og først og fremst industridesign inn til bedrifter som ikke har brukt dette tidligere, sier Knut Baglo hos Innherred utviklingsselskap. Han satt i den lokale arbeidskomiteen for sommerdesignkontoret.

– Dette har vært en kjempemulighet for alle å få løst designoppdrag og vi har vært veldig fornøyd med ordningen. Flere bedrifter har nå fått gode ideer som de skal arbeide videre med, sier Baglo.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå