INDUSTRI

Smører verftene

STOLT:  Skips- og offshoreverft ser ordrebøkene tømmes mot årsskiftet. Da vil 17 av 29 verft ha tomme ordrebøker.
STOLT: Skips- og offshoreverft ser ordrebøkene tømmes mot årsskiftet. Da vil 17 av 29 verft ha tomme ordrebøker. Bilde: Kleven maritime
Tore Stensvold
11. mai 2010 - 13:43


Nødhjelpspakken som ble presentert 29. april, består av blant annet økte rammer på 10 milliarder kroner for GIEKs alminnelige garantiordning, 200 millioner kroner i økte rammer for innovasjonslån fra Innovasjon Norge, flere bevilgningsforslag og flere justeringer i reglene under GIEK og Eksportfinans.

Alle tiltakene som ble beskrevet i april, bekreftes i dag i revidert nasjonalbudjsett.

Norsk Industri setter pris på pakken. Foreningen mener det viktigste med tiltakspakka økt fleksibilitet for GIEK og Eksportfinans.

Rammene øker

GIEKs byggelånsgarantiordning utvides til å inkludere bygging av innretninger til havs, det vil si også dekker offshoreinstallasjoner og offshore vind.

Kravet til norsk andel i prosjekter reduseres fra 50 til 30 prosent for lån under Eksportfinans. Dessuten kan nå GIEK og Eksportfinans brukes for datterselskaper i utlandet.

Olje-FoU

Regjeringens tiltakspakke inneholder også friske penger til innovasjonslån og FoU-satsing innen maritim industri (MAROFF) og offshore leverandørindustri (DEMO), i tråd med hva industrien lenge har etterlyst.

Forskningsrådets Demo 2000 får 50 millioner kroner som en viktig del av tiltakspakken rettet mot verftsindustrien i revidert budsjett for 2010. Bidraget til Demo2000 over statsbudsjettet blir dermed mer enn fordoblet i år.

– Demo 2000 er viktig for å gi norsk industri et fortsatt teknologisk forsprang. Dette vil bidra til flere arbeidsplasser i både leverandør- og verftsindustri, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Krisen kryper innpå

I bakgrunnsmaterialet til regjeringen, pekes det på at ca. 35 000 personer er sysselsatt innen bygging av skip og oljeplattformer. Samtidig er vel 50 000 ansatt hos tjeneste- og utstyrsleverandører til maritim sektor og offshore industrien.

I 34 kommuner er flere enn 20 prosent av de sysselsatte i næringslivet knyttet til verft, utstyrs- og tjenesteleverandørbedrifter. Mange av disse er eksportbedrifter til internasjonal skips- og offshoreindustri.

Verft på randen

Disse næringene er inne i en meget krevende markedssituasjon. 17 av 29 verft står uten ordre fra årsskiftet. De store offshoreverkstedene venter at de får utnyttet kun 60 prosent av kapasiteten i andre halvår i år.

Regjeringens tiltakspakke som ble stadfestet i revidert budsjett, kan dermed lette situasjonen for flere bedrifter og deres ansatte. Alternativet er permitteringer og oppsigelser.

Svar

Her er alle tiltakene:

  • Økt ramme for GIEKs garantiordning med 10 milliarder kroner, og justering i reglene for GIEK og Eksportfinans
  • Økt ramme for innovasjonslån fra Innovasjon Norge med 200 millioner kroner
  • Økte bevilgninger til forskning, utvikling og innovasjon med 175 millioner kroner, herav 50 millioner kroner til Demo2000
  • Forlengelse av NOx-fondet
  • 25 millioner kroner til fem nye maritime industriinkubatorer gjennom SIVA
  • Bedre støtteordninger for små og mellomstore eksportrettede bedrifter
Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.