Slipper til klasseselskaper

Slipper til klasseselskaper
SLIPPER TIL: Sjøfartsdirektør Olav Akselsen lar japanske Class NK og italienske Rina opptre på norske myndigheters vegne. Bilde: Tore Stensvold

Japanske Class NK og italienske Rina kan dermed inspisere og sertifisere norske skip på vegne av norske myndigheter.

Det betyr større konkurranse for Det Norske Veritas og de fire andre som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, Lloyds, Germanischer Lloyd, ABS (American Bureau of Shipping) og Bureau Veritas.Flere valg

Ifølge sjøfartsdirektør Olav Akselsen innebærer dette større valgfrihet for rederiene og styrker Norges posisjon som maritimt vertsland.

– Samtidig vil det åpne for et større marked for de to selskapene som begge har lange maritime tradisjoner og forsterke de maritime båndene mellom Norge, Japan og Italia, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen i en pressemelding.Anerkjennelse

Kontroll med norske skip ivaretas av Sjøfartsdirektoratet, mens inspeksjoner og tilsyn dels delegeres til såkalte anerkjente klassifikasjonsselskaper. For skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) er alle vesentlige inspeksjoner, tilsyn og sertifiseringer delegert, mens delegeringen er noe mer begrenset for skip i NOR.

Til nå har fem selskaper, bl.a. Det Norske Veritas, fått delegert slike myndighetsoppgaver, men disse utvides altså nå til syv.Delegert

Delegeringen innebærer at selskapene fører tilsyn med norske skip, også utstedelse av sertifikater, på vegne av norske myndigheter. Det nærmere innholdet i delegeringen er regulert i en avtale med hvert enkelt selskap.

Både Class NK og Rina er godkjent av Europakommisjonen og dessuten medlemmer i The International Association of Classification Societies (IACS).

Les mer om: