INDUSTRI

Sjekker havnesikkerhet på ny

GJERDE: Et svart gjerde er det mest synlige havnesikringstiltaket. EU-direktivet stiller imidlertid flere krav enn gjerder for å unngå terror ved hjelp av skip i internasjonal trafikk.
GJERDE: Et svart gjerde er det mest synlige havnesikringstiltaket. EU-direktivet stiller imidlertid flere krav enn gjerder for å unngå terror ved hjelp av skip i internasjonal trafikk. Bilde: Tore Stensvold
Tore Stensvold
18. okt. 2011 - 10:26

EU krever strengere tolkning av havnesikringsdirektivet. Norge har hittil benyttet unntaksbestemmelser litt for fritt, etter EUs oppfatning.

Inspeksjoner har vist at Norge har for store avvik fra kravene. ESA, EUs overvåkingsorgan for EØS-avtalen, forlanger derfor at norske havner må følge EUs havnesikringsdirektiv, som skal hindre internasjonal terror.

Kontroll og planer

Det betyr blant annet at det må utarbeides beredskapsplaner og gjøres sikringstiltak som inngjerding og adgangskontroll til terminaler og kaier som har internasjonale anløp.

Fram til nå har hver enkelt kai og terminal kunnet ses på isolert i forhold til sikkerhetstiltak mot terror. EU-direktivet sier at hele havneområder sees under ett. Det vil si at alle landets ca. 600 terminaler må legges inn under sine respektive havneområder for å vurdere sikkerhet og sårbarhet.

50 havner

Kystverket skal påse at EU-direktivet oppfylles og har varslet alle terminaler og havner. I første omgang må ca. 50 havneområder gjennomføre sårbarhetsvurderinger av de ca. 600 ISPS-terminalene i Norge.

Fristen er fram til nyttår. I løpet av neste halvår må planer for sikring, overvåking, rutiner, øvelser og organisering legges fram.

Kystverket tror ikke strengere tolkning av EU-direktivet vil få så store praktiske konsekvenser.

Koster lite

– Noen fysiske tiltak kan det nok bli, men størst betydning har det at vi får lagt ansvaret over på ett havneområde, og ikke spredt rundt på de ca. 600 terminaler. Det vil si at sikkerheten skal vurderes rundt alle områdene som omfattes av havnen, både til sjøs og på land, sier Arve Dimmen, direktør for Kystverkets sjøsikkerhetsavdeling.

Det betyr gode tider for konsulentene som er godkjent for å foreta sikkerhets- og sårbarhetsvurderingene. Kystverket har en liste over såkalte ROS (Recognized Security Organization – RSO) til å utføre sårbarhetsvurderinger og utferdige sikringsplaner i henhold til havnesikringsforskriften.

Terrorfrykt

ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneterminaler som har anløp av internasjonal trafikk.

ISPS-koden kommer som direkte følge av terroraksjonen mot USA 11. september 2001. EU har i ettertid vedtatt havnesikringsdirektivet for å styrke sikkerheten i hele havneområdet.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.