Sertifiserer energispareplan

Sertifiserer energispareplan
MONNER: Containerskipet MOL Promise tilhørende Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL). Rederiet er ett av verdens største og disponerer ca. 870 skip. Bilde: MOL

Ett av verdens største rederier, Mitsui O.S.K. Lines (MOL) har satt seg mål å reduserer CO2-utslippene fra sine skip med 10 prosent per lastenhet fra 2009 til 2015.

Ett av virkemidlene er en energieffektiviseringsplan for skip Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP).

ABS-sertifikat

Nå har MOL fått sertifisert planen av American bureau of Shipping (ABS). Dette skal være det første i sitt slag i verden. MOL er blant verdens største rederier med en flåte på ca. 870 skip på til sammen 61.354 000 tonn. MOL har ca. 9.400 ansatte.

Skipsenergiplanen (SEEMP) skal tilfredsstille og være i tråd med flere internasjonale krav, deriblant Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI guideline) fra FN-organet International Maritime Organization (IMO).

Krav fra 2013

EEOI er en indeks som kan verifisere effektene av SEEMP, målt i gram CO2-utslipp ved transport av 1 tonn gods 1 nautisk mil med det angjeldende skip.

IMO krever at alle skip skal ha en SEEMP om bord fra 1. januar 2013.

Tiltak og måling

Ifølge MOL brukes SEEMP for å identifisere, løse og måle energibruk og tiltak for å redusere bunkersforbruk og utslipp.

Blant tiltakene MOL trekker fram, er riktig trimming, bedre seilingsplaner, navigering og rutevalg basert på bruk av ferske værdata og simuleringer.

Norsk plan

I Norge samarbeider seks rederier om å utvikle et lignende system, kalt Energy Management In Practice (EMIP).

De fem rederien er Grieg Shipping, Klaveness Maritime Logistics, BW Gas, Höegh Autoliners og Wilh. Wilhelmsen ASA og Solvang ASA.

Les også: Gjør hverandre miljøgode

Les mer om: