Selger for 122 milliarder

Selger for 122 milliarder
STØRSTE INDUSTRI: Næringsmiddelindustrien i Norge, her ved osten Jarlsberg, er den største industrien i landet med et salg på 122 milliarder kroner i 2010. Samlet vokste norsk industri med 3,7 prosent i fjor. Bilde: Kjell Herskedahl

Norsk industri og bergverk tar seg fortsatt opp. Salget økte med 3,7 prosent fra 2009 til 2010.

Den samlede verdien av varer fra industri og gruver var på 603 milliarder kroner i 2010, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Dette er fortsatt lavere enn før finanskrisen satte i inn i 2008-2009 og sørget for at ordrebøkene skrumpet inn.

Salg av varer i industrien 2009-2010 SSB
Dette er fortsatt lavere enn før finanskrisen satte i inn i 2008-2009 og sørget for at ordrebøkene skrumpet inn.INDUSTRISALG: Tall fra Statistisk Sentralbyrå SSB

Se tabellen i større versjon her

Mest i metall

Metallindustrien gikk kraftig ned etter finanskrisen, og ligger fortsatt 9 prosent bak nivået i 2008. Men denne industrigrenen henter seg nå raskt opp med en oppgang på nesten 30 prosent i 2010.

Gruppen av oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri vokste samlet med 20 prosent i fjor (19,4 milliarder kroner) på grunn av økte priser. Særlig tjener raffineriene mer etter at prisene økte med 20 prosent.

Maskinprodusentene hadde et rekordår i 2009 etter å ha fylt ordrebøkene i 2008. Lavere tilgang på nye ordrer i 2009 gjorde derimot at salget året etter falt med 16,9 prosent.

Salget av skip og plattformer går også nedover, og falt med 13,5 prosent i fjor. Det tilsvarer 9,7 milliarder kroner.

SSB industrisalg 2009-2010
Salget av skip og plattformer går også nedover, og falt med 13,5 prosent i fjor. Det tilsvarer 9,7 milliarder kroner.GRAFISK: SSB-tallene i grafisk versjon SSB

Se tabellen i større versjon her

Næringsmidler er størst

Næringsmiddelindustrien inkludert drikkevare- og tobakksindustri er samlet sett den største næringen i norsk industri i 2010, med en verdi på 122 milliarder kroner mot 116 milliarder året før.

Neste plass på listen har gruppen oljeraffinering, kjemisk industri og farmasøytisk industri med en verdi på 62 milliarder kroner, deretter bygging av skip og plattformer med en verdi på 61 milliarder kroner og maskinindustrien med en verdi på 57 milliarder kroner.

Les mer om: