Satser mer på forskning og utvikling

Satser mer på forskning og utvikling
Forskningsprosjekter: Elopak har satt i gang forskning på nanoteknologi. Bilde: Elopak

Antall utførte FoU-årsverk har økt med fire prosent og utgjør nå 14.600 årsverk. Fordelt etter størrelse viser statistikken at foretak med minst 50 sysselsatte brukte 9,9 milliarder kroner og 10.500 årsverk på egen forskning og utvikling (FoU) i 2005. Foretak med 10-49 sysselsatte sto for 3,4 milliarder av total egenutført FoU og utførte 4 100 FoU-årsverk i 2005.

Tallene er i hovedsak basert på oppgaver fra de største FoU-foretakene. Veksten i dette utvalget sammen med anslag for 2005 som er gitt i 2004-undersøkelsen, er brukt for å komme frem til totaltallene.

Les mer om: