Samarbeid om sertifisering

Samarbeid om sertifisering
EX-SIKKER: Elektrisk utstyr som skal brueks I områder der det er fare for eksplosjoner, skal være godkjent og sertifisert. Bilde: Tore Stensvold

Både Nemko og DNV er stiftelser med mulighet for å sertifisere utstyr og prosesser.

Mens DNVs styrke ligger innen maritim og offshoresertifisering samt risikostyring og systemer, har Nemko grundig kjennskap til elektrotekniske produkter.

Ex-utstyr

DNV og Nemko skriver i en pressemelding at de kan komplettere hverandre på sertifisering av utstyr for eksplosivt farlige miljøer og medisinsk-teknisk utstyr.

Over alt

Nemko har rundt 500 ansatte på 25 kontorer, fordelt på 14 land. DNV har om lag 9.000 ansatte, 300 kontorer og er til stede i 100 land.

Les mer om: