Hydros første kvartalsresultat var svakere enn forventet. Konsernsjef Eivind Reiten er ikke fornøyd med resultatet. (Bilde: Hydro)

Reiten ikke fornøyd med Hydro-resultat

  • Industri

– Lavere realiserte priser på aluminium og svekkede markedsforhold for våre aktiviteter i Aluminium Produkter har hatt negativ innvirkning på resultatene, sier Reiten i en pressemelding.

Langt under forventet

Driftsresultatet er på 338 millioner kroner, mens Reuters tallknusere hadde forventet 2 milliarder kroner.

Både oppstrøms- og nedstrømsvirksomhetene leverte svake resultater. Årsakene er lave priser på aluminium og en ugunstig valutakursutvikling, melder Hydro.

Forventer nedgang

Forretningsområdet Energi derimot leverte solide underliggende resultater i fjerde kvartal, først og fremst på grunn av en kraftig økning i spotprisen på kraft.

Hydro forventer en moderat nedgang i markedsveksten for videreforedlede produkter i Europa i år sammenliknet med i fjor. Generelt forventer Hydro en relativt flat utvikling i sine viktigste nedstrømsmarkeder i år.