Regjeringen lover nærskipsstrategi

Regjeringen lover nærskipsstrategi
MÅL: Fra papir til plan. Nok snakk - nå skal det legges til rette for mer sjøtransport - i hvert fall en strategi for det. Bilde: Tore Stensvold

Målet er å få mer av godstransporten fra vei og over på skip.

Plan

Regjeringen vil ha en plan som skal gjøre nærskipsfart til et mer miljøvennlig og konkurransedyktig alternativ til veitransporten. Dermed er rederienes bønner hørt.

Strategiplanen vil bli en del av Nasjonal Transportplan.

Planen skal utarbeides i nært samarbeid med havner, transportører, rederier og vareeiere bidrar.

Hydro viser vei og kutter ut 10.000 årlige billass med aluminium i Norge og Europa.

Møter på møter

Statsrådene Lisbeth Berg-Hansen og Trond Giske inviterer aktørene til en møteserie om temaet i løpet av våren 2012.

– Sjøtransport er en viktig og velfungerende del av det norske transportsystemet. Likevel bør mer gods gå sjøveien for at vi skal nå målene om bedre framkommelighet, økt sikkerhet og mindre miljøskadelige utslipp i transportsektoren, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun lanserte arbeidet med strategiplanene sammen med næringsminister Trond Giske på Haugesundkonferansen tirsdag.

Kostnader og avstand

Giske sa at en bredt forankret nærskipsfartsstrategi må utarbeides med mål om å styrke konkurranseevnen for sjøtransporten ved bedre framkommelighet på vei og reduserte avstandskostnader.

– Økt sjøtransport vil redusere miljøskadelige virkninger av transport. Dette er i tråd med målsettingen i regjeringens maritime strategi, sier Giske.

Ifølge en pressemelding fra regjeringen må flere altører dra i samme retning. Staten sitter på viktige deler av virkemidlene og vil gjøre sitt, men håper at også alle andre med ansvar stiller opp.

– Regionale og lokale myndigheter, havner, rederier, transportbedrifter og vareeiere må bidra aktivt innenfor sine ansvarsområder for at vi skal lykkes, og vurdere nye tiltak og virkemidler for å bygge opp om sjøtransport som en del av logistikkjeden, sier Berg-Hansen.

Samferdsel i samarbeid

For å få tak i de godsvolumene som i første omgang kan overføres fra lastebilene, vil fiskeri- og kystministeren invitere sentrale aktører i samferdselssektoren til et samarbeid, slik at det i fellesskap kan utformes en bredt forankret nærskipsfartsstrategi.

Den økonomiske rammen til maritim infrastruktur i Nasjonal Transportplan 2010–2019 er økt med 77 prosent sammenlignet med forrige transportplan.

I oppfølgingen av Nasjonal Transportplan 2010–2019 er gebyr- og avgiftsnivået for sjøtransporten redusert med nærmere 90 millioner kroner på tre år, og regjeringen vurderer ytterligere reduksjon av avgiftsnivået.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.