INDUSTRI

Regjeringen følger EU i kvotespørsmålet

Miljøvernminister Erik Solheim og Stein Lier Hansen fra Norsk Industri signerer avtale om utslippskutt i prosessindustrien.
Miljøvernminister Erik Solheim og Stein Lier Hansen fra Norsk Industri signerer avtale om utslippskutt i prosessindustrien. Bilde: Trond Gram
Trond Gram
9. juni 2010 - 13:56

I begynnelsen av mai skrev Teknisk Ukeblad at industrien krever at Norge ikke måtte nøle med å implementere EUs regelverk når flere industrisektorer i kvotehandelssystemet.

Les også: – Må ha samme betingelser som EU

– Vi ønsker at myndighetene så tidlig som mulig skal implementere systemet. Men så lenge de ikke sier noe om dette er det usikkert om de faktisk kommer til å gjøre det, sier han og viser til at i Kyotoperioden ble Norge ett år forsinket fordi norske myndigheter jobbet for sakte, sa fagsjef i Norsk Industri, Sindre Finnes.

Nå er det klart at regjeringen er forhandlinger med EU-kommisjonen om innføring av det reviderte kvotedirektivet for perioden 2013-2020 i Norge. Trolig går Regjeringen inn for at de fleste norske bedrifter med kvoteplikt får samme vilkår som EU-bedrifter fra 2013.

Godt fungerende system

– Vi trenger et godt fungerende kvotesystem neste periode slik at vi kan få ned klimagassutslippene. Regjeringens beslutning om å harmonisere kvotetildelingen i Norge og EU gir et godt grunnlag for de videre forhandlingene med EU, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en melding

Dette er musikk i industriens ører.

– Vi er svært tilfreds med at norske bedrifter endelig får like betingelser som sine konkurrenter i EU på dette området, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Industrien har kjempet

– Dette er noe vi i industrien har kjempet for lenge, sier han og legger til at han er glad for at man i den neste kvoteperioden legger opp til at norske fastlandsbedrifter får de samme vilkårene som konkurrentene i EU.

– Jeg ser det slik at Regjeringen har lært av dårlige erfaringer. Det er avgjørende at alle har de samme reglene, slik at det er de bedriftene som er de mest miljøvennlige som vinner i konkurransen, sier han.

Det reviderte kvotedirektivet som gjelder fra 2013 legger opp til samme regler for tildeling av klimakvoter til bedrifter i alle EU-land. Ifølge Miljøverndepartementet går man bort fra dagens ordning med at hvert enkelt land tildeler kvoter ut fra en nasjonal plan.

Fortsetter med gratiskvoter

EU vil fortsette med å tildele gratiskvoter til mange bedrifter etter 2013, men trapper gradvis ned andelen gratiskvoter. Dette er i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale.

Norge er allerede i dag knyttet til EUs kvotesystem (ETS). Men Regjeringen har i større grad enn EU-landene stilt krav om at bedriftene må betale for klimakvoter. Denne særnorske ordningen – med lavere andel gratiskvoter og større andel av solgte kvoter – har ved flere anledninger ført til at Norge har måttet gi seg overfor EFTAs overvåkingsorgan, ESA, skriver Norsk Industri i en melding.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.